Domkyrkoplan, Uppsala

Slutkund
Statens fastighetsverk.

Utförandetid
Augusti–november 2014

Typ av arbete

  • Dagvattenhantering.
  • Stenläggning och asfaltering.
  • Gräsläggning och plantering av extern miljö.