Fångvallsgatan 4, Uppsala

Slutkund
Akademiska Hus.

Utförandetid
Maj–november 2014

Typ av arbete

  • Anläggning av nya parkeringsytor och delar av Fångvallsgatan.
  • Nytt dagvattensystem.
  • Upprustning av cykelväg genom parken Lugnet.
  • Längs den anlade vi en parkliknande miljö med planteringar, träd och sittplatser.