Frenchis restaurang, Uppsala

Slutkund
Svenssons Krogar

Utförandetid
Juni 2016

Typ av arbete

  • Renovering av smågatstensytor och stensättning av granittrappa.
  • Fastmontering av parasoller.
  • Svetsning och montering av smidesramp.
  • Leverans av krukor till utemiljö.