Gränby flerbostadshus

Takterrass Hus 1 och 2 Uppsala

Slutkund
Atrium Ljungberg

Utförandetid
2017–2018

Typ av arbete

  • Projektering och anläggning av bostadsgård på takbjälklag i totalentreprenadform.
  • På gården har vi byggt planteringslådor i cortenstål, vistelseytor för lek och grillning.
  • Leverans och plantering av växter.