Palliativt centrum, Uppsala

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slutkund
Uppsala Läns Landsting.

Utförandetid
Våren 2012–februari 2013

Typ av arbete

Före detta Genetikcentrum byggs om till nytt Palliativt centrum (hospice).
Ny överbyggnad, gjutna betonggångar med kantstöd av plattstål.
Nya hårdgjorda ytor, asfalterade gångar samt plattytor med kantstöd av granit.
Nytt plank som inramar asfalterad parkering.
Smidesarbete, pergola av stål med klättervajer för växter.
Nya träd och planteringar med inslag av vattenstenar.