Projektbeskrivning

Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

Vaksala prästgård, Uppsala

Uppdragsgivare:

Svenska kyrkan

Typ av arbete:

  • Markanläggning av utemiljö för förskola.
  • Anläggning av gång- och cykelväg.
  • Sättning av storgatsten utmed vägkanter, ca 300 meter.
  • Anläggning av lekplats och lekutrustning.
  • Plantering av buskar och perenner.
TILLBAKA