Arboristarbete

Uppdragsgivare
Kommuner, företag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner.

Typ av arbete

Beskärning, utglesning och fällning av träd.
Kronstabilisering och besiktning.
Plantering av träd och buskar.
Trädvårdsplaner och konsultation.