Bäcklösaskolan, Uppsala

Slutkund
Skolfastigheter, Uppsala Kommun

Utförandetid
Hösten 2016

Typ av arbete

  • Markarbete och stensättning.
  • Snickeriarbete av scen och läktare.
  • Montering av lekplatsutrustning och läggning av gummiasfalt.
  • Leverans och plantering av växter.