Björkallén, Uppsala

Slutkund
Besqab (Brf Björkallén).

Utförandetid
2017-2019

Typ av arbete

  • Skogsavverkning, sprängning, schakt, grundläggning, rörläggning och asfaltering.
  • Läggning av kantsten och markplattor.
  • Snickeri av altaner.
  • Anläggning av planteringsytor samt plantering och läggning av gräs- och ängsmatta.