Årsta, Kamomillen, Uppsala

Område: Kamomillgatan

Slutkund
HSB 53, Brf Gräslöken.

Utförandetid
Våren 2014–sommar 2015

Typ av arbete

  • Renovering av VA-anläggningar och rördragningar.
  • Projektering, schakt och renovering för värmekulvert, spill och dagvatten, 2000 meter.
  • Projektering och finplanering av utemiljö för 832 lägenheter.
  • Markplanering och anläggning av gräsmattor.
  • Plantering av buskar, häckar samt perenner.
  • Snickeri, smide och byggnation av grillplats och lekplats.