Årsta, Gräslöken, Uppsala

Slutkund
HSB 53, Brf Gräslöken.

Utförandetid
Våren 2013–höst 2016

Typ av arbete

  • Renovering av VA-anläggningar och rördragningar.
  • Kulvertschakt.
  • Finplanering av extern miljö för 832 lägenheter.