Brf Pedalen, Uppsala

  • SAMSUNG CAMERA PICTURES

  • SAMSUNG CAMERA PICTURES

  • SAMSUNG CAMERA PICTURES

Uppdragsgivare
HSB 88, Brf Pedalen.

Utförandetid
Hösten 2012

Typ av arbete

Projektering och upprustning av innergård.
Stensättning med stödmur och kantsten samt stålkant.
Anläggning av gräsmatta och finplanering av bostadsgård.
Plantering av buskar, träd samt perenner.