Gränby tak hus 1, Uppsala

Slutkund
Atrium Ljungberg

Utförandetid
2017

Typ av arbete

  • Projektering.
  • Anläggning på bjälklag: lättat isoleringslager, grundläggning, marksten och konstgräs.
  • Smide och svetsning av cortenstålslådor.
  • Snickeri av pergola, bågar och trädäck.
  • Plantering och växtval.