Gränby tak hus 2, Uppsala

Slutkund
Atrium Ljungberg.

Utförandetid
2018-2019

Typ av arbete

  • Projektering.
  • Anläggning på bläjklag: lättat isoleringslager, grundläggning, marksten och sedummatta.
  • Smide och svetstning av cortenstålslådor.
  • Snickeri av pergola, bågar och sittplatser.
  • Plantering och växtval.