HSB 6, Vretgränd, Uppsala

Slutkund
HSB 6, brf

Utförandetid
April–höst 2015

Typ av arbete

  • Dränering och grundisolering.
  • Dragning av rör för dricks-, spill- och avloppsvatten.
  • Montering av pumpbrunn.
  • Stensättning och asfaltering av parkeringsytor.
  • Anläggning av rabatter samt leverans och plantering av växter.