Hubben, Uppsala Science Park

Slutkund
Vasakronan

Utförandetid
April 2017–december 2017

Typ av arbete

  • Markarbeten med dränering och installation av dag- och spillvattenledningar.
  • Stensättning och plattläggning samt asfaltering
  • Snickeri- och smidesarbeten.
  • Plantering av träd, buskar, häckar och ängsmatta.
  • Montering av utrustning t.ex. cykeltak och bänkar.