Humanistiska Teatern, Uppsala

Slutkund
Akademiska Hus.

Utförandetid
Januari 2016–maj 2017

Typ av arbete

  • Utökad parkering med nytt dagvattensystem.
  • Stenläggning och asfaltering.
  • Markanläggning med finplanering och plantering av växter.