Längtans allé, Uppsala

Slutkund
Veidekke entreprenad.

Utförandetid
2016-2017

Typ av arbete

  • Finplanering av bostadsgård.
  • Smide och svetsning av cortenstål.
  • Snickeri av sandlådor och spaljéer.
  • Plantering och gräsläggning.