Lekplatser och lekutrustning

Uppdragsgivare
Kommuner och bostadsrättsföreningar.

Typ av arbete
Projektering, markanläggning och finplanering av lekplatser.
Anläggning av rabatter och gräsmattor samt plantering av träd, buskar och perenner. Montering av lekplatsutrustning och konstgräs.