Leopold Brf, Nyby, Uppsala

Slutkund
Leopold brf

Utförandetid
Juni–oktober 2017

Typ av arbete

  • Nya betongfundament vid terrass, stensättning och plattläggning samt asfaltering.
  • Uppsättning av utebelysning samt snickeriarbete av spaljéer och utemöbler.
  • Iordningsställande av rabatter samt leverans och plantering av växter.