Privat villatomt, Uppsala

Slutkund
Privatperson.

Utförandetid
Vår 2016

Typ av arbete

Upprättat idéskisser med förslag på utformning av utemiljön, material och växtval. Markarbete, stensättning och uppbyggnad av markterrass.
Leverans och plantering av växter.