Privat villatomt, Uppsala

Slutkund
Privatperson.

Utförandetid
Våren 2016

Typ av arbete
Upprättat idéskisser med förslag på rumsindelningar och disposition av tomten samt förslag på material och växter.
Markarbete, stensättning och snickeriarbete.
Smidesarbeten med cortenstål till kanter och rabattlådor.
Leverans och plantering av växter.
Löpande trädgårdsskötsel.