Rosendals förskola, Uppsala

Slutkund
Uppsala Kommun

Utförandetid
2011–höst 2015

Typ av arbete

  • Grundläggning till ny förskolebyggnad.
  • Markarbete till parkering och tillfartsvägar.
  • Projektering och genomförande av ny lekplats till förskolan.
  • Snickeri- och smidesarbeten.
  • Plantering av buskar, häckar samt perenner.