Snöröjning

Uppdragsgivare
Kommuner, företag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner.

Typ av arbete

Vi utför snöröjning av större och mindre ytor, med allt från stora maskiner till handskottning. I uppdragen ingår bortforsling av all snö samt sandning.
Våra snöröjare har dygnetrunt-jour under vintersäsongen.