Trädgårdsskötsel

Uppdragsgivare
Kommuner, företag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner.

Typ av arbete
Städning av trädgård och tvätt av markbeläggning.
Plantering av träd och buskar.
Ogräsrensning och bevattning av rabatt.
Gräs- och häckklippning.
Bortforsling av ogräsrens och kvistar.
De allra flesta trädgårdsskötseluppgifter omfattas av RUT-avdrag.