Ulva kvarn, Uppsala

Slutkund
Uppsala Kommun, Sport- och rekreationsfastigheter.

Utförandetid
Hösten 2015

Typ av arbete

Stensättning och byggnation av stenmurar.
Smidesarbete av räcken och snickeriarbete av gångtrall.
Plantering av buskar.