Urnplanteringar

Uppdragsgivare
Företag, kommunala bolag, bostadsrättsföreningar och statliga verk. Exempel på kunder är Statens fastighetsverk och AB Uppsala kommuns Industrihus.

Typ av arbete
Under växtsäsongen ritar och planterar vi vår- sommar- och höstplanteringar i så väl urnor som annuellrabatter. Planteringarna vattnas och gödslas sedan av vår skötselavdelning för att få en fin blomning under hela säsongen.