Det handlar om känsla, bra grundarbete, förarbete och vatten, vatten, vatten

Gräsmatta

Samarbeta med Hallbloms designers och arkitekter inom anläggning och trädgård, diskutera med kunder och planera projekt. Vi har i dag flera olika delar i våra anläggningsuppdrag som behöver förstärkas.

…och en sak är säker: tycker du instruktionerna verkar jobbiga eller svåra så är du väldigt välkommen att boka hjälp av oss!

Underlaget

Startbild-underlagOm du önskar en lättskött gräsmatta ska du satsa på ett bra underlag. Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Hur mycket jord du behöver lägga på tomten beror på vad som finns på ytan till att börja med. Kanske har du en grovplanerad tomt eller en befintlig gräsmatta  där du ska rulla ut den nya.

Tillvägagångssätt

Nedanstående rekommendationer är anpassade för ”normala” förutsättningar, om du känner dig osäker är du välkommen att höra av dig till oss.

1. Börja med att ta bort kvistar, rötter, sten och ogräs från jorden och jämna till ytan. Hård lerjord kan luckras upp genom att sand fräses ned i jorden (storlek 0,8). Om du har problem med dränering gör du ordning det i detta steg. Exempelvis genom att fräsa ner sand 5-10 cm ner i jorden.

2. Ovanpå befintlig jord rekommenderas minst 5 – 10 cm bra matjord, eventuellt blandat med sand. Se till att ytan lutar bort från byggnader. Om du har gödslat jorden får inte gödningen ligga kvar ovanpå jorden eftersom den då kan bränna sönder rötterna på den nyanlagda gräsmattan. Antingen vänder du ner gödningen 5-10 cm ner i jorden eller vattnar ner gödningen i jorden.

3. Packa/välta jorden tills ytan är stadig. Finjustera ytan med en kratta.

4. För finjustering kan mosand (sandlådesand), som är lättare att jämna till än matjord, kan användas överst (max 1 – 3 cm). Gräsrötterna söker sig även snabbare nedåt i sand. Om gräsmattan ska tåla mycket slitage är en tunt lager med mosand bra, då klarar gräsmattan lite spring även om det har regnat. OBS! Mosand är inte nödvändigt, det går att lägga färdigt gräs direkt på jordbädden.

OBS! Lägg aldrig färdig gräsmatta direkt på växtbädd (ex redan existerande gräsmatta eller bädd med ogräs). Stora delar eller hela delen av den nylagda gräsmattan kommer då att dö.

Vid ”gammal” befintlig gräsmatta

Det finns två metoder för anläggning av en ny gräsmatta om det redan finns en sedan tidigare:

Alternativ 1: Skala av eller fräs upp befintlig gräsmatta. Mindre ytor gräsmattor kan grävas upp med en spade, större kan fräsas eller skalas av med en lastmaskin eller annan utrustning. Bearbeta sedan marken enligt anvisningarna ovan.

Alternativ 2: Rotklipp gräsmattan, dvs. klipp gräsmattan så nära rötterna som möjligt. Följ därefter anvisningarna ovan och lägg på minst 15 cm med matjord ovanpå gräsmattan.

Vilken jord ska jag tillföra tomten?

Vi rekommenderar matjord. Något som är likvärdigt matjord är exempelvis gräsmattejord, anläggningsjord och toppdressjord. Vi rekommenderar matjord för att den är fuktighetshållande och det ger en lättskött gräsmatta. Minst 5 cm med ny jord ska tillföras tomten, gärna mer. Och all jord ska vältas/packas!

Om du har en grovplanerad tomt ska jorden vila över en vinter med tjäle för att minska sättningarna.

Vid grovplanerad tomt

Bilden ovan visar några schematiska exempel på olika tomter. På alla exempel visas ett lager på ca 5-20 cm matjord (mörkbrunt) och 1-2 cm mosand (beige).  Mosanden är valfri och alltså inget nödvändigt, däremot är det lätt att få en jämn och slät yta med mosand (beige).

”Grönt” = gräs,
”ljusbeige” = mosand
”brunsvart” = matjord (mullrik jord)
”ljusgrått” = lerjord,
”vitt” = markduk,
”stenar” = olika typer av steniga underlag
”jord med stenar” = fyllnadsmassor.

Sandjord

Sandjord är väldigt dränerande och oavsett hur mycket vatten som tillförs är marken alltid torr (med undantag för mosand). På en sandjord är det därför extra viktigt att tillföra fuktighetshållande och näringsrik matjord. Satsa på bra kvalité på matjorden och se gärna till att minska erosionen dvs att matjorden försvinner ner i sandjorden genom att antingen ha en markduk eller ett lager med lerjord.

Alternativ 1: Markduk uppepå sandjorden förhindrar att flerårigt ogräs som kirskål och tistlar som finns i jorden att växa upp och minskar erosionen. Däremot förhindrar markduken även att gräsrötterna från att växa ner i marken. Därför är det viktigt att det tillförs 20-30 cm med jord uppepå markduken varav ca 10 cm matjord.

Alternativ 2: Om du har möjlighet och inte större problem med ogräs på tomten rekommenderar vi att lägga ett lager med fuktighetshållande lerjord. Det positiva med lerjorden är att gräsrötterna kan växa i leran och det behövs endast 10-20 cm med matjord uppepå.

Lerjord

Lerjord är generellt ett bra underlag på tomten. Om du har vatten stående på tomten efter regn är lerjorden för kompakt. Då ska du luckra upp den genom att fräsa ner ca 5 cm sand i lerjorden. Fräs ca 5-10 cm ner i lerjorden. Lägg ca 5-10 cm med matjord uppepå en lerjord.

Stenigt underlag 

Stenigt underlag kan vara alltifrån en stenig grusås, nysprängd tomt eller liknande. Stora sten och grus är inte fuktighetshållande och all jord har en tendens att försvinna ner mellan stenarna med åren (erosion). Därför är det bra att antingen använda markduk eller ett lager med lera för att minska erosionen.

Alternativ 1: Genom att lägga ett lager på lerjord, ca 5 cm eller mer, förhindrar du erosionen. Dessutom är lerjorden extra fuktighetshållande vilket ger en mer lättskött gräsmatta. Uppepå lerjorden bör det finnas ca 20 cm med jord varav ca 10 cm bör vara matjord.
Alternativ 2: En markduk förhindrar också erosionen. En markduk förhindrar även ogräs att växa upp nerifrån men även rötter från att växa neråt, därför är det viktigt att det är minst 20- 30 cm med jord ovanpå en markduk. Ett enkelt sätt att dryga ut budgeten är att använda 5-10 cm med fyllnadsmassor och därefter ca 10-20 cm med matjord.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor är kanske det vanligaste att man har på tomten. Fyllnadsmassor är en blandning av jord, sand, grus, sten, rötter och annat organiskt material. Ibland finns allting med i fyllnadsmassan och ibland bara jord och 1-2 tidigare nämnda material.

Ovanpå fyllnadsmassor bör det finnas 5-10 cm med matjord. Ingen markduk behövs om du inte har problem med flerårigt ogräs såsom tistlar, kirskål och liknande. Tänk på att lägga minst 20 cm med jord uppepå markduken. Markduken även förhindrar gräsrötterna från att växa neråt i marken.

Vattning

Startbild-vattning-rullgräs

En gräsmatta består (viktmässigt) till 70-80 % av vatten. Det är därför lätt att förstå att en gräsmatta behöver tillgång till vatten oavsett om den är nyligen utrullad eller etablerad sen många år tillbaka.

Allmänna råd om vattning

En etablerad gräsmatta klarar i normala fall av att suga vatten på egen hand. Under torkperioder går en etablerad gräsmatta in i vila och slutar att växa. Då brukar grässtrån gul/bruna och då är det viktigt att inte klippa gräsmattan. Under torka fungerar nämligen grässtrået som en vattenreservoar åt gräsplantan. När regnet kommer brukar gräsmattan återhämta sig och bli grön och frodig igen.

Om man ändå vill ha sin gräsmatta grön även under varma och torra perioder bör man vattna 1 gång per vecka  upp till 1 gång per dag (ca 1 h per gång) efter behov.

Det är ingen fara att vattna gräsmattan under sol och värme, dvs mitt på dagen; nylagda gräsmattor kanske till och med kräver det för att inte dö vid hög värme och stark sol. Nackdelen är att vattnet avdunstas och att en större mängd behövs.

Nyligen utrullad gräsmatta på vår/sommar

Nylagda gräsmattor är törstiga och ska vattnas rikligt första gången. Första dagen ska du vattna upp till 5 timmar, uppdelat i omgångar. Gräsmattan får självklart inte hamna under vatten, därför ska du hålla uppe med vatten om vatten blir stående eller om marken blir mjuk. Men det är nästan omöjligt att vattna för mycket under vår och sommar.

Därefter ska gräsmattan vattnas varje dag fram till rotning, vilket tar normalt ca 2 veckor (3 veckor i skugga områden). Vid varmt väder (över 20 grader) ska du vattna 2-3 gånger ca 1-2 timmar per tillfälle. Totalt bör du alltså vattna 3-6 timmar varje dag beroende på vädret. Även om det regnar ska du vattna så länge det inte kommer en ordentlig omgång med regn (som ex. 40-60 mm regn).

Var extra uppmärksam på hörn och kanter som är känsligare för torka än övriga delar av gräsmattan, dessutom missar ofta bevattningssystemen eller vattenspridare dessa delar.

När gräsmattan sitter fast i marken (ta tag i gräsmattan och lyft) kan du trappa ner vattningen och bara vattna vid behov.

Nyligen utrullad gräsmatta på hösten

Precis som på vår och sommar ska första vattningen vara riklig. Du ska vattna 2-5 timmar första dagen beroende på temperatur och väder (fråga vår personal om du är osäker).

På hösten ska du vattna med sunt förnuft och vid behov. Gräsmattan ska vara fuktig hela tiden fram till gräsmattan sitter fast i marken och gräsmattan får aldrig torka ur eller stå under vatten. Det innebär att du kanske måste vattna varje dag eller kanske bara var tredje dag beroende på temperatur och väder. En god regel är att vattna om det är blåsigt eller soligt ute och hålla uppe om det regnar.

Kontrollera noga under gräsmattan att vattnet trängt igenom ordentligt efter varje omgång med vatten. Om marken blir mjuk eller om det regnar bör man hålla upp med vattningen. Ring oss gärna och fråga efter att ni fått er gräsmatta levererad om ni känner er osäkra!

Ung gräsmatta (yngre än 1 år) ska underhållsvattnas

Under det första året är gräsmattan en nyetablerad växt, vid perioder av torka bör den därför underhållsvattnas så att rötterna har en möjlighet att fortsätta rota sig. Vattna hellre mycket och sällan (än lite och ofta). Vid stora omgångar med vatten kryper rötterna djupare ner i jorden och därigenom klarar torka och värme bättre.

Gödning

Startbild-gödning

Vill du ha en grönare gräsmatta? Då ska du gödsla regelbundet under säsongen (mitten av april-mitten av september). Det är tack vare näring i form av gödning som gräsmattan klarar av att tränga ut mossa och ogräs. Det finns en stort utbud av gödning på marknaden. Vi säljer Skånefrös sortiment, det är samma märke som på våra gräsfrö, eftersom vi vet att detta svenska märke ger resultat och håller en jämn och hög kvalitet.

Vi hjälper dig gärna om du har frågor vilken gödning som passar bäst för just din gräsmatta eller trädgård!

Hur ofta och när ska gräsmattan gödslas?

Ett korttidsverkande gödningsmedel bör användas tre till fyra gånger per år medan det räcker med att gödsla två till tre gånger per år med ett långtidsverkande. En nylagd gräsmatta ska normalt gödslas redan efter första klippningen. Under sommarperioder med hög värme bör man dock vänta tills temperaturen sjunkit något.  Gödsla helst vid mulet väder, eller under kvällstid, och vattna rikligt därefter.

Gödning sprids ut kvällstid och vattna därefter för att gräsmattan eller trädgården inte ska riskera brännskador.  Vid stora ytor, över 400 kvm, rekommenderar vi att använda en gödningsvagn för att sprida gödning  för att få ett jämnt resultat. Vår erfarenhet är att en gödningsvagn med kastplatta  ger jämnast resultat och är enklel att använda.

Välj rätt gödningsmedel

Det finns inget rätt eller fel, utan varje gräsmatta och trädgård behöver sin egen kombination av gödningsmedel beroende på hur den ser ut, vad den används till och vilka näringsämnen som saknas.

Klippning

Allmänna klippråd

En gräsmatta ska klippas regelbundet under säsongen. När gräset växer som mest ska gräsmattan klippas 3-4 gånger per vecka. Att klippa en gräsmatta 1 gång i veckan är alltså inte tillräckligt under växtsäsongen!

Vi rekommenderar att gräsmatta bör ha en klipphöjd på 34 – 45 mm. Alltför låg klipphöjd kan resultera i onaturlig uppkomst av ogräs, sämre slitageförmåga, samt att grässorten ängsgröe (som står får slitstyrkan i gräsfröblandningar) riskerar att dö ut. Vissa grässorter tål lägre klipphöjd, exempelvis green-blandningar brukar tåla låg klipphöjd.

Klipp ej vid torka!

Vid perioder av torka bör inte en gräsmatta klippas (om den inte vattnas varje dag). Det gröna strået fungerar då som vattenreservoar för roten och skyddar gräsplantan från uttorkning. En god regel är att om gräsmattan växer och är frodig kan den klippas regelbundet, är gräsmattan gul pga torka bör man undvika klippning.

När ska man klippa en färdig gräsmatta på rulle?

Om du nyligen har lagt rullgräs kan första klippningen ske efter ca två veckor. Klipparen ska vara inställd på högsta klipphöjd; maximalt får en tredjedel av stråets längd klippas bort. Gräsklippare med uppsamlare rekommenderas annars måste gräsklippet tas bort från gräsmattan. Annars kan klippet kväva gräsmattan! Efter ca 3 klippningar kan gräsklippet ligga kvar (om det inte är mycket klipp). De första klippningarna ska ske med en vanlig gräsklippare (ej robotgräsklippare).

Gräsklippare

Vi rekommenderar motordriven gräsklippare

Det finns en uppsjö av gräsklippare som uppfyller sin funktion, det nästan svårt att hitta en “dålig”. Vi rekommenderar att ha en motordriven gräsklippare dvs ej handjagare. Det är svårt och jobbigt att klippa en tät och fin gräsmatta med en handjagare. Motordrivna gräsklippare är antingen bensin-, sladd- eller batteridrivna. Det brukar vara olika från person till person vilket man föredrar. En del finner bensindrivan pålitliga och robusta, andra uppskattar att sladdrivna ofta är mer tystgående och har samtidigt bra räckvidd. Medan andra tycker att batteridrivna är tysta, lätta och utan sladd. Välj en modell som du är bekväm med och som du faktiskt kommer att använda!

Multiklipp eller uppsamlare?

Multiklipp eller uppsamlare är en fråga som ständigt diskuteras. Generellt är multiklipp bra så länge du inte har ogräsproblem i gräsmattan. Klippet finfördelas omvandlas till näring när det förmultnar, även ev. ogräs finfördelas. En uppsamlare är alltså att rekommendera om du har ogräs i gräsmattan och inte vill att det sprids. En uppsamlare kan även vara bra om du hellre klipper sällan. Klipper du sällan brukar det också bli mycket klipp och för mycket klipp kan kväva gräsmattan inunder.

Robotgräsklippare

Robotgräsklippare är ett bra alternativ för dig som inte vill tänka på gräsklippning. Välj en robotgräsklippare som har fått bra betyg i tester. Tänk på att en robotgräsklippare också kan gå sönder (oftast är det elektroniken som strular) och att det därför kan vara klokt att kolla så att det finns service lättillgängligt, både 1 och 2 säsonger framåt. Första gången en robotgräsklippare släpps ut på gräsytan kan gräsmattan komma att se gul och vissen. Gödsla en omgång och vattna om det är varmt ute 1 gång per dag tills gräsmattan är grön igen. Det brukar ta ca 1-2 veckor. Klipp inte med robotgräsklippare vid torkperiod!

Vässa knivarna!

Ingen gräsklippare kan klippa med dåliga knivar (eller rakblad). Tänk på att vässa knivarna (eller byta rakbladen) regelbundet . Minst 2-3 gånger per säsong bör knivarna vässas, annars blir topparna på grässtråna gula.

Har har du ett smart formulär du kan använda om du vill ha en offert på ditt gräsmattejobb. Tänk på att det kan gälla både anläggning och/eller skötsel.

Ett av dessa projekt som innebär 80% förberedelse och 20% plattläggning – men fint blir det!

Sten- och plattsättning

En av våra mer grundläggande kunskaper är stensättning, något vi stolt jobbat med i över 70 år och där vi med partners kan erbjuda ett av Sveriges större stenhuggarteam.

Men vi jobbar mycket med större projekt vilket tenderar att uppehålla våra stenhuggare under långa tider. Så kanske vill du göra en försök att anlägga själv. Vi gär lite tips här nedanför.

Men verkar det jobbigt är det bara att du hör av dig till oss, med lite framförhållning så kan vi säkert hjälpa er.

Underlaget

Startbild-underlagOm du önskar en lättskött gräsmatta ska du satsa på ett bra underlag. Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Hur mycket jord du behöver lägga på tomten beror på vad som finns på ytan till att börja med. Kanske har du en grovplanerad tomt eller en befintlig gräsmatta  där du ska rulla ut den nya.

Tillvägagångssätt

Nedanstående rekommendationer är anpassade för ”normala” förutsättningar, om du känner dig osäker är du välkommen att höra av dig till oss.

1. Börja med att ta bort kvistar, rötter, sten och ogräs från jorden och jämna till ytan. Hård lerjord kan luckras upp genom att sand fräses ned i jorden (storlek 0,8). Om du har problem med dränering gör du ordning det i detta steg. Exempelvis genom att fräsa ner sand 5-10 cm ner i jorden.

2. Ovanpå befintlig jord rekommenderas minst 5 – 10 cm bra matjord, eventuellt blandat med sand. Se till att ytan lutar bort från byggnader. Om du har gödslat jorden får inte gödningen ligga kvar ovanpå jorden eftersom den då kan bränna sönder rötterna på den nyanlagda gräsmattan. Antingen vänder du ner gödningen 5-10 cm ner i jorden eller vattnar ner gödningen i jorden.

3. Packa/välta jorden tills ytan är stadig. Finjustera ytan med en kratta.

4. För finjustering kan mosand (sandlådesand), som är lättare att jämna till än matjord, kan användas överst (max 1 – 3 cm). Gräsrötterna söker sig även snabbare nedåt i sand. Om gräsmattan ska tåla mycket slitage är en tunt lager med mosand bra, då klarar gräsmattan lite spring även om det har regnat. OBS! Mosand är inte nödvändigt, det går att lägga färdigt gräs direkt på jordbädden.

OBS! Lägg aldrig färdig gräsmatta direkt på växtbädd (ex redan existerande gräsmatta eller bädd med ogräs). Stora delar eller hela delen av den nylagda gräsmattan kommer då att dö.

Vid ”gammal” befintlig gräsmatta

Det finns två metoder för anläggning av en ny gräsmatta om det redan finns en sedan tidigare:

Alternativ 1: Skala av eller fräs upp befintlig gräsmatta. Mindre ytor gräsmattor kan grävas upp med en spade, större kan fräsas eller skalas av med en lastmaskin eller annan utrustning. Bearbeta sedan marken enligt anvisningarna ovan.

Alternativ 2: Rotklipp gräsmattan, dvs. klipp gräsmattan så nära rötterna som möjligt. Följ därefter anvisningarna ovan och lägg på minst 15 cm med matjord ovanpå gräsmattan.

Vilken jord ska jag tillföra tomten?

Vi rekommenderar matjord. Något som är likvärdigt matjord är exempelvis gräsmattejord, anläggningsjord och toppdressjord. Vi rekommenderar matjord för att den är fuktighetshållande och det ger en lättskött gräsmatta. Minst 5 cm med ny jord ska tillföras tomten, gärna mer. Och all jord ska vältas/packas!

Om du har en grovplanerad tomt ska jorden vila över en vinter med tjäle för att minska sättningarna.

Vid grovplanerad tomt

Bilden ovan visar några schematiska exempel på olika tomter. På alla exempel visas ett lager på ca 5-20 cm matjord (mörkbrunt) och 1-2 cm mosand (beige).  Mosanden är valfri och alltså inget nödvändigt, däremot är det lätt att få en jämn och slät yta med mosand (beige).

”Grönt” = gräs,
”ljusbeige” = mosand
”brunsvart” = matjord (mullrik jord)
”ljusgrått” = lerjord,
”vitt” = markduk,
”stenar” = olika typer av steniga underlag
”jord med stenar” = fyllnadsmassor.

Sandjord

Sandjord är väldigt dränerande och oavsett hur mycket vatten som tillförs är marken alltid torr (med undantag för mosand). På en sandjord är det därför extra viktigt att tillföra fuktighetshållande och näringsrik matjord. Satsa på bra kvalité på matjorden och se gärna till att minska erosionen dvs att matjorden försvinner ner i sandjorden genom att antingen ha en markduk eller ett lager med lerjord.

Alternativ 1: Markduk uppepå sandjorden förhindrar att flerårigt ogräs som kirskål och tistlar som finns i jorden att växa upp och minskar erosionen. Däremot förhindrar markduken även att gräsrötterna från att växa ner i marken. Därför är det viktigt att det tillförs 20-30 cm med jord uppepå markduken varav ca 10 cm matjord.

Alternativ 2: Om du har möjlighet och inte större problem med ogräs på tomten rekommenderar vi att lägga ett lager med fuktighetshållande lerjord. Det positiva med lerjorden är att gräsrötterna kan växa i leran och det behövs endast 10-20 cm med matjord uppepå.

Lerjord

Lerjord är generellt ett bra underlag på tomten. Om du har vatten stående på tomten efter regn är lerjorden för kompakt. Då ska du luckra upp den genom att fräsa ner ca 5 cm sand i lerjorden. Fräs ca 5-10 cm ner i lerjorden. Lägg ca 5-10 cm med matjord uppepå en lerjord.

Stenigt underlag 

Stenigt underlag kan vara alltifrån en stenig grusås, nysprängd tomt eller liknande. Stora sten och grus är inte fuktighetshållande och all jord har en tendens att försvinna ner mellan stenarna med åren (erosion). Därför är det bra att antingen använda markduk eller ett lager med lera för att minska erosionen.

Alternativ 1: Genom att lägga ett lager på lerjord, ca 5 cm eller mer, förhindrar du erosionen. Dessutom är lerjorden extra fuktighetshållande vilket ger en mer lättskött gräsmatta. Uppepå lerjorden bör det finnas ca 20 cm med jord varav ca 10 cm bör vara matjord.
Alternativ 2: En markduk förhindrar också erosionen. En markduk förhindrar även ogräs att växa upp nerifrån men även rötter från att växa neråt, därför är det viktigt att det är minst 20- 30 cm med jord ovanpå en markduk. Ett enkelt sätt att dryga ut budgeten är att använda 5-10 cm med fyllnadsmassor och därefter ca 10-20 cm med matjord.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor är kanske det vanligaste att man har på tomten. Fyllnadsmassor är en blandning av jord, sand, grus, sten, rötter och annat organiskt material. Ibland finns allting med i fyllnadsmassan och ibland bara jord och 1-2 tidigare nämnda material.

Ovanpå fyllnadsmassor bör det finnas 5-10 cm med matjord. Ingen markduk behövs om du inte har problem med flerårigt ogräs såsom tistlar, kirskål och liknande. Tänk på att lägga minst 20 cm med jord uppepå markduken. Markduken även förhindrar gräsrötterna från att växa neråt i marken.

Klippning

Allmänna klippråd

En gräsmatta ska klippas regelbundet under säsongen. När gräset växer som mest ska gräsmattan klippas 3-4 gånger per vecka. Att klippa en gräsmatta 1 gång i veckan är alltså inte tillräckligt under växtsäsongen!

Vi rekommenderar att gräsmatta bör ha en klipphöjd på 34 – 45 mm. Alltför låg klipphöjd kan resultera i onaturlig uppkomst av ogräs, sämre slitageförmåga, samt att grässorten ängsgröe (som står får slitstyrkan i gräsfröblandningar) riskerar att dö ut. Vissa grässorter tål lägre klipphöjd, exempelvis green-blandningar brukar tåla låg klipphöjd.

Klipp ej vid torka!

Vid perioder av torka bör inte en gräsmatta klippas (om den inte vattnas varje dag). Det gröna strået fungerar då som vattenreservoar för roten och skyddar gräsplantan från uttorkning. En god regel är att om gräsmattan växer och är frodig kan den klippas regelbundet, är gräsmattan gul pga torka bör man undvika klippning.

När ska man klippa en färdig gräsmatta på rulle?

Om du nyligen har lagt rullgräs kan första klippningen ske efter ca två veckor. Klipparen ska vara inställd på högsta klipphöjd; maximalt får en tredjedel av stråets längd klippas bort. Gräsklippare med uppsamlare rekommenderas annars måste gräsklippet tas bort från gräsmattan. Annars kan klippet kväva gräsmattan! Efter ca 3 klippningar kan gräsklippet ligga kvar (om det inte är mycket klipp). De första klippningarna ska ske med en vanlig gräsklippare (ej robotgräsklippare).

Gräsklippare

Vi rekommenderar motordriven gräsklippare

Det finns en uppsjö av gräsklippare som uppfyller sin funktion, det nästan svårt att hitta en “dålig”. Vi rekommenderar att ha en motordriven gräsklippare dvs ej handjagare. Det är svårt och jobbigt att klippa en tät och fin gräsmatta med en handjagare. Motordrivna gräsklippare är antingen bensin-, sladd- eller batteridrivna. Det brukar vara olika från person till person vilket man föredrar. En del finner bensindrivan pålitliga och robusta, andra uppskattar att sladdrivna ofta är mer tystgående och har samtidigt bra räckvidd. Medan andra tycker att batteridrivna är tysta, lätta och utan sladd. Välj en modell som du är bekväm med och som du faktiskt kommer att använda!

Multiklipp eller uppsamlare?

Multiklipp eller uppsamlare är en fråga som ständigt diskuteras. Generellt är multiklipp bra så länge du inte har ogräsproblem i gräsmattan. Klippet finfördelas omvandlas till näring när det förmultnar, även ev. ogräs finfördelas. En uppsamlare är alltså att rekommendera om du har ogräs i gräsmattan och inte vill att det sprids. En uppsamlare kan även vara bra om du hellre klipper sällan. Klipper du sällan brukar det också bli mycket klipp och för mycket klipp kan kväva gräsmattan inunder.

Robotgräsklippare

Robotgräsklippare är ett bra alternativ för dig som inte vill tänka på gräsklippning. Välj en robotgräsklippare som har fått bra betyg i tester. Tänk på att en robotgräsklippare också kan gå sönder (oftast är det elektroniken som strular) och att det därför kan vara klokt att kolla så att det finns service lättillgängligt, både 1 och 2 säsonger framåt. Första gången en robotgräsklippare släpps ut på gräsytan kan gräsmattan komma att se gul och vissen. Gödsla en omgång och vattna om det är varmt ute 1 gång per dag tills gräsmattan är grön igen. Det brukar ta ca 1-2 veckor. Klipp inte med robotgräsklippare vid torkperiod!

Vässa knivarna!

Ingen gräsklippare kan klippa med dåliga knivar (eller rakblad). Tänk på att vässa knivarna (eller byta rakbladen) regelbundet . Minst 2-3 gånger per säsong bör knivarna vässas, annars blir topparna på grässtråna gula.

Har har du ett smart formulär du kan använda om du vill ha en offert på ditt gräsmattejobb. Tänk på att det kan gälla både anläggning och/eller skötsel.

Lugn, tålmodig och noggrann… och nästa alltid utomhus

Buskar och träd

Underlaget

Startbild-underlagOm du önskar en lättskött gräsmatta ska du satsa på ett bra underlag. Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Hur mycket jord du behöver lägga på tomten beror på vad som finns på ytan till att börja med. Kanske har du en grovplanerad tomt eller en befintlig gräsmatta  där du ska rulla ut den nya.

Tillvägagångssätt

Nedanstående rekommendationer är anpassade för ”normala” förutsättningar, om du känner dig osäker är du välkommen att höra av dig till oss.

1. Börja med att ta bort kvistar, rötter, sten och ogräs från jorden och jämna till ytan. Hård lerjord kan luckras upp genom att sand fräses ned i jorden (storlek 0,8). Om du har problem med dränering gör du ordning det i detta steg. Exempelvis genom att fräsa ner sand 5-10 cm ner i jorden.

2. Ovanpå befintlig jord rekommenderas minst 5 – 10 cm bra matjord, eventuellt blandat med sand. Se till att ytan lutar bort från byggnader. Om du har gödslat jorden får inte gödningen ligga kvar ovanpå jorden eftersom den då kan bränna sönder rötterna på den nyanlagda gräsmattan. Antingen vänder du ner gödningen 5-10 cm ner i jorden eller vattnar ner gödningen i jorden.

3. Packa/välta jorden tills ytan är stadig. Finjustera ytan med en kratta.

4. För finjustering kan mosand (sandlådesand), som är lättare att jämna till än matjord, kan användas överst (max 1 – 3 cm). Gräsrötterna söker sig även snabbare nedåt i sand. Om gräsmattan ska tåla mycket slitage är en tunt lager med mosand bra, då klarar gräsmattan lite spring även om det har regnat. OBS! Mosand är inte nödvändigt, det går att lägga färdigt gräs direkt på jordbädden.

OBS! Lägg aldrig färdig gräsmatta direkt på växtbädd (ex redan existerande gräsmatta eller bädd med ogräs). Stora delar eller hela delen av den nylagda gräsmattan kommer då att dö.

Vid ”gammal” befintlig gräsmatta

Det finns två metoder för anläggning av en ny gräsmatta om det redan finns en sedan tidigare:

Alternativ 1: Skala av eller fräs upp befintlig gräsmatta. Mindre ytor gräsmattor kan grävas upp med en spade, större kan fräsas eller skalas av med en lastmaskin eller annan utrustning. Bearbeta sedan marken enligt anvisningarna ovan.

Alternativ 2: Rotklipp gräsmattan, dvs. klipp gräsmattan så nära rötterna som möjligt. Följ därefter anvisningarna ovan och lägg på minst 15 cm med matjord ovanpå gräsmattan.

Vilken jord ska jag tillföra tomten?

Vi rekommenderar matjord. Något som är likvärdigt matjord är exempelvis gräsmattejord, anläggningsjord och toppdressjord. Vi rekommenderar matjord för att den är fuktighetshållande och det ger en lättskött gräsmatta. Minst 5 cm med ny jord ska tillföras tomten, gärna mer. Och all jord ska vältas/packas!

Om du har en grovplanerad tomt ska jorden vila över en vinter med tjäle för att minska sättningarna.

Vid grovplanerad tomt

Bilden ovan visar några schematiska exempel på olika tomter. På alla exempel visas ett lager på ca 5-20 cm matjord (mörkbrunt) och 1-2 cm mosand (beige).  Mosanden är valfri och alltså inget nödvändigt, däremot är det lätt att få en jämn och slät yta med mosand (beige).

”Grönt” = gräs,
”ljusbeige” = mosand
”brunsvart” = matjord (mullrik jord)
”ljusgrått” = lerjord,
”vitt” = markduk,
”stenar” = olika typer av steniga underlag
”jord med stenar” = fyllnadsmassor.

Sandjord

Sandjord är väldigt dränerande och oavsett hur mycket vatten som tillförs är marken alltid torr (med undantag för mosand). På en sandjord är det därför extra viktigt att tillföra fuktighetshållande och näringsrik matjord. Satsa på bra kvalité på matjorden och se gärna till att minska erosionen dvs att matjorden försvinner ner i sandjorden genom att antingen ha en markduk eller ett lager med lerjord.

Alternativ 1: Markduk uppepå sandjorden förhindrar att flerårigt ogräs som kirskål och tistlar som finns i jorden att växa upp och minskar erosionen. Däremot förhindrar markduken även att gräsrötterna från att växa ner i marken. Därför är det viktigt att det tillförs 20-30 cm med jord uppepå markduken varav ca 10 cm matjord.

Alternativ 2: Om du har möjlighet och inte större problem med ogräs på tomten rekommenderar vi att lägga ett lager med fuktighetshållande lerjord. Det positiva med lerjorden är att gräsrötterna kan växa i leran och det behövs endast 10-20 cm med matjord uppepå.

Lerjord

Lerjord är generellt ett bra underlag på tomten. Om du har vatten stående på tomten efter regn är lerjorden för kompakt. Då ska du luckra upp den genom att fräsa ner ca 5 cm sand i lerjorden. Fräs ca 5-10 cm ner i lerjorden. Lägg ca 5-10 cm med matjord uppepå en lerjord.

Stenigt underlag 

Stenigt underlag kan vara alltifrån en stenig grusås, nysprängd tomt eller liknande. Stora sten och grus är inte fuktighetshållande och all jord har en tendens att försvinna ner mellan stenarna med åren (erosion). Därför är det bra att antingen använda markduk eller ett lager med lera för att minska erosionen.

Alternativ 1: Genom att lägga ett lager på lerjord, ca 5 cm eller mer, förhindrar du erosionen. Dessutom är lerjorden extra fuktighetshållande vilket ger en mer lättskött gräsmatta. Uppepå lerjorden bör det finnas ca 20 cm med jord varav ca 10 cm bör vara matjord.
Alternativ 2: En markduk förhindrar också erosionen. En markduk förhindrar även ogräs att växa upp nerifrån men även rötter från att växa neråt, därför är det viktigt att det är minst 20- 30 cm med jord ovanpå en markduk. Ett enkelt sätt att dryga ut budgeten är att använda 5-10 cm med fyllnadsmassor och därefter ca 10-20 cm med matjord.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor är kanske det vanligaste att man har på tomten. Fyllnadsmassor är en blandning av jord, sand, grus, sten, rötter och annat organiskt material. Ibland finns allting med i fyllnadsmassan och ibland bara jord och 1-2 tidigare nämnda material.

Ovanpå fyllnadsmassor bör det finnas 5-10 cm med matjord. Ingen markduk behövs om du inte har problem med flerårigt ogräs såsom tistlar, kirskål och liknande. Tänk på att lägga minst 20 cm med jord uppepå markduken. Markduken även förhindrar gräsrötterna från att växa neråt i marken.

Underlaget

Startbild-underlagOm du önskar en lättskött gräsmatta ska du satsa på ett bra underlag. Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Hur mycket jord du behöver lägga på tomten beror på vad som finns på ytan till att börja med. Kanske har du en grovplanerad tomt eller en befintlig gräsmatta  där du ska rulla ut den nya.

Tillvägagångssätt

Nedanstående rekommendationer är anpassade för ”normala” förutsättningar, om du känner dig osäker är du välkommen att höra av dig till oss.

1. Börja med att ta bort kvistar, rötter, sten och ogräs från jorden och jämna till ytan. Hård lerjord kan luckras upp genom att sand fräses ned i jorden (storlek 0,8). Om du har problem med dränering gör du ordning det i detta steg. Exempelvis genom att fräsa ner sand 5-10 cm ner i jorden.

2. Ovanpå befintlig jord rekommenderas minst 5 – 10 cm bra matjord, eventuellt blandat med sand. Se till att ytan lutar bort från byggnader. Om du har gödslat jorden får inte gödningen ligga kvar ovanpå jorden eftersom den då kan bränna sönder rötterna på den nyanlagda gräsmattan. Antingen vänder du ner gödningen 5-10 cm ner i jorden eller vattnar ner gödningen i jorden.

3. Packa/välta jorden tills ytan är stadig. Finjustera ytan med en kratta.

4. För finjustering kan mosand (sandlådesand), som är lättare att jämna till än matjord, kan användas överst (max 1 – 3 cm). Gräsrötterna söker sig även snabbare nedåt i sand. Om gräsmattan ska tåla mycket slitage är en tunt lager med mosand bra, då klarar gräsmattan lite spring även om det har regnat. OBS! Mosand är inte nödvändigt, det går att lägga färdigt gräs direkt på jordbädden.

OBS! Lägg aldrig färdig gräsmatta direkt på växtbädd (ex redan existerande gräsmatta eller bädd med ogräs). Stora delar eller hela delen av den nylagda gräsmattan kommer då att dö.

Vid ”gammal” befintlig gräsmatta

Det finns två metoder för anläggning av en ny gräsmatta om det redan finns en sedan tidigare:

Alternativ 1: Skala av eller fräs upp befintlig gräsmatta. Mindre ytor gräsmattor kan grävas upp med en spade, större kan fräsas eller skalas av med en lastmaskin eller annan utrustning. Bearbeta sedan marken enligt anvisningarna ovan.

Alternativ 2: Rotklipp gräsmattan, dvs. klipp gräsmattan så nära rötterna som möjligt. Följ därefter anvisningarna ovan och lägg på minst 15 cm med matjord ovanpå gräsmattan.

Vilken jord ska jag tillföra tomten?

Vi rekommenderar matjord. Något som är likvärdigt matjord är exempelvis gräsmattejord, anläggningsjord och toppdressjord. Vi rekommenderar matjord för att den är fuktighetshållande och det ger en lättskött gräsmatta. Minst 5 cm med ny jord ska tillföras tomten, gärna mer. Och all jord ska vältas/packas!

Om du har en grovplanerad tomt ska jorden vila över en vinter med tjäle för att minska sättningarna.

Vid grovplanerad tomt

Bilden ovan visar några schematiska exempel på olika tomter. På alla exempel visas ett lager på ca 5-20 cm matjord (mörkbrunt) och 1-2 cm mosand (beige).  Mosanden är valfri och alltså inget nödvändigt, däremot är det lätt att få en jämn och slät yta med mosand (beige).

”Grönt” = gräs,
”ljusbeige” = mosand
”brunsvart” = matjord (mullrik jord)
”ljusgrått” = lerjord,
”vitt” = markduk,
”stenar” = olika typer av steniga underlag
”jord med stenar” = fyllnadsmassor.

Sandjord

Sandjord är väldigt dränerande och oavsett hur mycket vatten som tillförs är marken alltid torr (med undantag för mosand). På en sandjord är det därför extra viktigt att tillföra fuktighetshållande och näringsrik matjord. Satsa på bra kvalité på matjorden och se gärna till att minska erosionen dvs att matjorden försvinner ner i sandjorden genom att antingen ha en markduk eller ett lager med lerjord.

Alternativ 1: Markduk uppepå sandjorden förhindrar att flerårigt ogräs som kirskål och tistlar som finns i jorden att växa upp och minskar erosionen. Däremot förhindrar markduken även att gräsrötterna från att växa ner i marken. Därför är det viktigt att det tillförs 20-30 cm med jord uppepå markduken varav ca 10 cm matjord.

Alternativ 2: Om du har möjlighet och inte större problem med ogräs på tomten rekommenderar vi att lägga ett lager med fuktighetshållande lerjord. Det positiva med lerjorden är att gräsrötterna kan växa i leran och det behövs endast 10-20 cm med matjord uppepå.

Lerjord

Lerjord är generellt ett bra underlag på tomten. Om du har vatten stående på tomten efter regn är lerjorden för kompakt. Då ska du luckra upp den genom att fräsa ner ca 5 cm sand i lerjorden. Fräs ca 5-10 cm ner i lerjorden. Lägg ca 5-10 cm med matjord uppepå en lerjord.

Stenigt underlag 

Stenigt underlag kan vara alltifrån en stenig grusås, nysprängd tomt eller liknande. Stora sten och grus är inte fuktighetshållande och all jord har en tendens att försvinna ner mellan stenarna med åren (erosion). Därför är det bra att antingen använda markduk eller ett lager med lera för att minska erosionen.

Alternativ 1: Genom att lägga ett lager på lerjord, ca 5 cm eller mer, förhindrar du erosionen. Dessutom är lerjorden extra fuktighetshållande vilket ger en mer lättskött gräsmatta. Uppepå lerjorden bör det finnas ca 20 cm med jord varav ca 10 cm bör vara matjord.
Alternativ 2: En markduk förhindrar också erosionen. En markduk förhindrar även ogräs att växa upp nerifrån men även rötter från att växa neråt, därför är det viktigt att det är minst 20- 30 cm med jord ovanpå en markduk. Ett enkelt sätt att dryga ut budgeten är att använda 5-10 cm med fyllnadsmassor och därefter ca 10-20 cm med matjord.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor är kanske det vanligaste att man har på tomten. Fyllnadsmassor är en blandning av jord, sand, grus, sten, rötter och annat organiskt material. Ibland finns allting med i fyllnadsmassan och ibland bara jord och 1-2 tidigare nämnda material.

Ovanpå fyllnadsmassor bör det finnas 5-10 cm med matjord. Ingen markduk behövs om du inte har problem med flerårigt ogräs såsom tistlar, kirskål och liknande. Tänk på att lägga minst 20 cm med jord uppepå markduken. Markduken även förhindrar gräsrötterna från att växa neråt i marken.

Klippning

Allmänna klippråd

En gräsmatta ska klippas regelbundet under säsongen. När gräset växer som mest ska gräsmattan klippas 3-4 gånger per vecka. Att klippa en gräsmatta 1 gång i veckan är alltså inte tillräckligt under växtsäsongen!

Vi rekommenderar att gräsmatta bör ha en klipphöjd på 34 – 45 mm. Alltför låg klipphöjd kan resultera i onaturlig uppkomst av ogräs, sämre slitageförmåga, samt att grässorten ängsgröe (som står får slitstyrkan i gräsfröblandningar) riskerar att dö ut. Vissa grässorter tål lägre klipphöjd, exempelvis green-blandningar brukar tåla låg klipphöjd.

Klipp ej vid torka!

Vid perioder av torka bör inte en gräsmatta klippas (om den inte vattnas varje dag). Det gröna strået fungerar då som vattenreservoar för roten och skyddar gräsplantan från uttorkning. En god regel är att om gräsmattan växer och är frodig kan den klippas regelbundet, är gräsmattan gul pga torka bör man undvika klippning.

När ska man klippa en färdig gräsmatta på rulle?

Om du nyligen har lagt rullgräs kan första klippningen ske efter ca två veckor. Klipparen ska vara inställd på högsta klipphöjd; maximalt får en tredjedel av stråets längd klippas bort. Gräsklippare med uppsamlare rekommenderas annars måste gräsklippet tas bort från gräsmattan. Annars kan klippet kväva gräsmattan! Efter ca 3 klippningar kan gräsklippet ligga kvar (om det inte är mycket klipp). De första klippningarna ska ske med en vanlig gräsklippare (ej robotgräsklippare).

Gräsklippare

Vi rekommenderar motordriven gräsklippare

Det finns en uppsjö av gräsklippare som uppfyller sin funktion, det nästan svårt att hitta en “dålig”. Vi rekommenderar att ha en motordriven gräsklippare dvs ej handjagare. Det är svårt och jobbigt att klippa en tät och fin gräsmatta med en handjagare. Motordrivna gräsklippare är antingen bensin-, sladd- eller batteridrivna. Det brukar vara olika från person till person vilket man föredrar. En del finner bensindrivan pålitliga och robusta, andra uppskattar att sladdrivna ofta är mer tystgående och har samtidigt bra räckvidd. Medan andra tycker att batteridrivna är tysta, lätta och utan sladd. Välj en modell som du är bekväm med och som du faktiskt kommer att använda!

Multiklipp eller uppsamlare?

Multiklipp eller uppsamlare är en fråga som ständigt diskuteras. Generellt är multiklipp bra så länge du inte har ogräsproblem i gräsmattan. Klippet finfördelas omvandlas till näring när det förmultnar, även ev. ogräs finfördelas. En uppsamlare är alltså att rekommendera om du har ogräs i gräsmattan och inte vill att det sprids. En uppsamlare kan även vara bra om du hellre klipper sällan. Klipper du sällan brukar det också bli mycket klipp och för mycket klipp kan kväva gräsmattan inunder.

Robotgräsklippare

Robotgräsklippare är ett bra alternativ för dig som inte vill tänka på gräsklippning. Välj en robotgräsklippare som har fått bra betyg i tester. Tänk på att en robotgräsklippare också kan gå sönder (oftast är det elektroniken som strular) och att det därför kan vara klokt att kolla så att det finns service lättillgängligt, både 1 och 2 säsonger framåt. Första gången en robotgräsklippare släpps ut på gräsytan kan gräsmattan komma att se gul och vissen. Gödsla en omgång och vattna om det är varmt ute 1 gång per dag tills gräsmattan är grön igen. Det brukar ta ca 1-2 veckor. Klipp inte med robotgräsklippare vid torkperiod!

Vässa knivarna!

Ingen gräsklippare kan klippa med dåliga knivar (eller rakblad). Tänk på att vässa knivarna (eller byta rakbladen) regelbundet . Minst 2-3 gånger per säsong bör knivarna vässas, annars blir topparna på grässtråna gula.

Har har du ett smart formulär du kan använda om du vill ha en offert på ditt gräsmattejobb. Tänk på att det kan gälla både anläggning och/eller skötsel.

The best of the best – ett gäng snabba och viktiga tips inför helgens omgång i trädgården. Vad ska man helst göra, lite hur och förstås när.

Allmän trädgårdsskötsel

En av våra mer grundläggande kunskaper är stensättning, något vi stolt jobbat med i över 70 år och där vi med partners kan erbjuda ett av Sveriges större stenhuggarteam.

Men vi jobbar mycket med större projekt vilket tenderar att uppehålla våra stenhuggare under långa tider. Så kanske vill du göra en försök att anlägga själv. Vi gär lite tips här nedanför.

Men verkar det jobbigt är det bara att du hör av dig till oss, med lite framförhållning så kan vi säkert hjälpa er.

Underlaget

Startbild-underlagOm du önskar en lättskött gräsmatta ska du satsa på ett bra underlag. Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Hur mycket jord du behöver lägga på tomten beror på vad som finns på ytan till att börja med. Kanske har du en grovplanerad tomt eller en befintlig gräsmatta  där du ska rulla ut den nya.

Tillvägagångssätt

Nedanstående rekommendationer är anpassade för ”normala” förutsättningar, om du känner dig osäker är du välkommen att höra av dig till oss.

1. Börja med att ta bort kvistar, rötter, sten och ogräs från jorden och jämna till ytan. Hård lerjord kan luckras upp genom att sand fräses ned i jorden (storlek 0,8). Om du har problem med dränering gör du ordning det i detta steg. Exempelvis genom att fräsa ner sand 5-10 cm ner i jorden.

2. Ovanpå befintlig jord rekommenderas minst 5 – 10 cm bra matjord, eventuellt blandat med sand. Se till att ytan lutar bort från byggnader. Om du har gödslat jorden får inte gödningen ligga kvar ovanpå jorden eftersom den då kan bränna sönder rötterna på den nyanlagda gräsmattan. Antingen vänder du ner gödningen 5-10 cm ner i jorden eller vattnar ner gödningen i jorden.

3. Packa/välta jorden tills ytan är stadig. Finjustera ytan med en kratta.

4. För finjustering kan mosand (sandlådesand), som är lättare att jämna till än matjord, kan användas överst (max 1 – 3 cm). Gräsrötterna söker sig även snabbare nedåt i sand. Om gräsmattan ska tåla mycket slitage är en tunt lager med mosand bra, då klarar gräsmattan lite spring även om det har regnat. OBS! Mosand är inte nödvändigt, det går att lägga färdigt gräs direkt på jordbädden.

OBS! Lägg aldrig färdig gräsmatta direkt på växtbädd (ex redan existerande gräsmatta eller bädd med ogräs). Stora delar eller hela delen av den nylagda gräsmattan kommer då att dö.

Vid ”gammal” befintlig gräsmatta

Det finns två metoder för anläggning av en ny gräsmatta om det redan finns en sedan tidigare:

Alternativ 1: Skala av eller fräs upp befintlig gräsmatta. Mindre ytor gräsmattor kan grävas upp med en spade, större kan fräsas eller skalas av med en lastmaskin eller annan utrustning. Bearbeta sedan marken enligt anvisningarna ovan.

Alternativ 2: Rotklipp gräsmattan, dvs. klipp gräsmattan så nära rötterna som möjligt. Följ därefter anvisningarna ovan och lägg på minst 15 cm med matjord ovanpå gräsmattan.

Vilken jord ska jag tillföra tomten?

Vi rekommenderar matjord. Något som är likvärdigt matjord är exempelvis gräsmattejord, anläggningsjord och toppdressjord. Vi rekommenderar matjord för att den är fuktighetshållande och det ger en lättskött gräsmatta. Minst 5 cm med ny jord ska tillföras tomten, gärna mer. Och all jord ska vältas/packas!

Om du har en grovplanerad tomt ska jorden vila över en vinter med tjäle för att minska sättningarna.

Vid grovplanerad tomt

Bilden ovan visar några schematiska exempel på olika tomter. På alla exempel visas ett lager på ca 5-20 cm matjord (mörkbrunt) och 1-2 cm mosand (beige).  Mosanden är valfri och alltså inget nödvändigt, däremot är det lätt att få en jämn och slät yta med mosand (beige).

”Grönt” = gräs,
”ljusbeige” = mosand
”brunsvart” = matjord (mullrik jord)
”ljusgrått” = lerjord,
”vitt” = markduk,
”stenar” = olika typer av steniga underlag
”jord med stenar” = fyllnadsmassor.

Sandjord

Sandjord är väldigt dränerande och oavsett hur mycket vatten som tillförs är marken alltid torr (med undantag för mosand). På en sandjord är det därför extra viktigt att tillföra fuktighetshållande och näringsrik matjord. Satsa på bra kvalité på matjorden och se gärna till att minska erosionen dvs att matjorden försvinner ner i sandjorden genom att antingen ha en markduk eller ett lager med lerjord.

Alternativ 1: Markduk uppepå sandjorden förhindrar att flerårigt ogräs som kirskål och tistlar som finns i jorden att växa upp och minskar erosionen. Däremot förhindrar markduken även att gräsrötterna från att växa ner i marken. Därför är det viktigt att det tillförs 20-30 cm med jord uppepå markduken varav ca 10 cm matjord.

Alternativ 2: Om du har möjlighet och inte större problem med ogräs på tomten rekommenderar vi att lägga ett lager med fuktighetshållande lerjord. Det positiva med lerjorden är att gräsrötterna kan växa i leran och det behövs endast 10-20 cm med matjord uppepå.

Lerjord

Lerjord är generellt ett bra underlag på tomten. Om du har vatten stående på tomten efter regn är lerjorden för kompakt. Då ska du luckra upp den genom att fräsa ner ca 5 cm sand i lerjorden. Fräs ca 5-10 cm ner i lerjorden. Lägg ca 5-10 cm med matjord uppepå en lerjord.

Stenigt underlag 

Stenigt underlag kan vara alltifrån en stenig grusås, nysprängd tomt eller liknande. Stora sten och grus är inte fuktighetshållande och all jord har en tendens att försvinna ner mellan stenarna med åren (erosion). Därför är det bra att antingen använda markduk eller ett lager med lera för att minska erosionen.

Alternativ 1: Genom att lägga ett lager på lerjord, ca 5 cm eller mer, förhindrar du erosionen. Dessutom är lerjorden extra fuktighetshållande vilket ger en mer lättskött gräsmatta. Uppepå lerjorden bör det finnas ca 20 cm med jord varav ca 10 cm bör vara matjord.
Alternativ 2: En markduk förhindrar också erosionen. En markduk förhindrar även ogräs att växa upp nerifrån men även rötter från att växa neråt, därför är det viktigt att det är minst 20- 30 cm med jord ovanpå en markduk. Ett enkelt sätt att dryga ut budgeten är att använda 5-10 cm med fyllnadsmassor och därefter ca 10-20 cm med matjord.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor är kanske det vanligaste att man har på tomten. Fyllnadsmassor är en blandning av jord, sand, grus, sten, rötter och annat organiskt material. Ibland finns allting med i fyllnadsmassan och ibland bara jord och 1-2 tidigare nämnda material.

Ovanpå fyllnadsmassor bör det finnas 5-10 cm med matjord. Ingen markduk behövs om du inte har problem med flerårigt ogräs såsom tistlar, kirskål och liknande. Tänk på att lägga minst 20 cm med jord uppepå markduken. Markduken även förhindrar gräsrötterna från att växa neråt i marken.

Underlaget

Startbild-underlagOm du önskar en lättskött gräsmatta ska du satsa på ett bra underlag. Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Hur mycket jord du behöver lägga på tomten beror på vad som finns på ytan till att börja med. Kanske har du en grovplanerad tomt eller en befintlig gräsmatta  där du ska rulla ut den nya.

Tillvägagångssätt

Nedanstående rekommendationer är anpassade för ”normala” förutsättningar, om du känner dig osäker är du välkommen att höra av dig till oss.

1. Börja med att ta bort kvistar, rötter, sten och ogräs från jorden och jämna till ytan. Hård lerjord kan luckras upp genom att sand fräses ned i jorden (storlek 0,8). Om du har problem med dränering gör du ordning det i detta steg. Exempelvis genom att fräsa ner sand 5-10 cm ner i jorden.

2. Ovanpå befintlig jord rekommenderas minst 5 – 10 cm bra matjord, eventuellt blandat med sand. Se till att ytan lutar bort från byggnader. Om du har gödslat jorden får inte gödningen ligga kvar ovanpå jorden eftersom den då kan bränna sönder rötterna på den nyanlagda gräsmattan. Antingen vänder du ner gödningen 5-10 cm ner i jorden eller vattnar ner gödningen i jorden.

3. Packa/välta jorden tills ytan är stadig. Finjustera ytan med en kratta.

4. För finjustering kan mosand (sandlådesand), som är lättare att jämna till än matjord, kan användas överst (max 1 – 3 cm). Gräsrötterna söker sig även snabbare nedåt i sand. Om gräsmattan ska tåla mycket slitage är en tunt lager med mosand bra, då klarar gräsmattan lite spring även om det har regnat. OBS! Mosand är inte nödvändigt, det går att lägga färdigt gräs direkt på jordbädden.

OBS! Lägg aldrig färdig gräsmatta direkt på växtbädd (ex redan existerande gräsmatta eller bädd med ogräs). Stora delar eller hela delen av den nylagda gräsmattan kommer då att dö.

Vid ”gammal” befintlig gräsmatta

Det finns två metoder för anläggning av en ny gräsmatta om det redan finns en sedan tidigare:

Alternativ 1: Skala av eller fräs upp befintlig gräsmatta. Mindre ytor gräsmattor kan grävas upp med en spade, större kan fräsas eller skalas av med en lastmaskin eller annan utrustning. Bearbeta sedan marken enligt anvisningarna ovan.

Alternativ 2: Rotklipp gräsmattan, dvs. klipp gräsmattan så nära rötterna som möjligt. Följ därefter anvisningarna ovan och lägg på minst 15 cm med matjord ovanpå gräsmattan.

Vilken jord ska jag tillföra tomten?

Vi rekommenderar matjord. Något som är likvärdigt matjord är exempelvis gräsmattejord, anläggningsjord och toppdressjord. Vi rekommenderar matjord för att den är fuktighetshållande och det ger en lättskött gräsmatta. Minst 5 cm med ny jord ska tillföras tomten, gärna mer. Och all jord ska vältas/packas!

Om du har en grovplanerad tomt ska jorden vila över en vinter med tjäle för att minska sättningarna.

Vid grovplanerad tomt

Bilden ovan visar några schematiska exempel på olika tomter. På alla exempel visas ett lager på ca 5-20 cm matjord (mörkbrunt) och 1-2 cm mosand (beige).  Mosanden är valfri och alltså inget nödvändigt, däremot är det lätt att få en jämn och slät yta med mosand (beige).

”Grönt” = gräs,
”ljusbeige” = mosand
”brunsvart” = matjord (mullrik jord)
”ljusgrått” = lerjord,
”vitt” = markduk,
”stenar” = olika typer av steniga underlag
”jord med stenar” = fyllnadsmassor.

Sandjord

Sandjord är väldigt dränerande och oavsett hur mycket vatten som tillförs är marken alltid torr (med undantag för mosand). På en sandjord är det därför extra viktigt att tillföra fuktighetshållande och näringsrik matjord. Satsa på bra kvalité på matjorden och se gärna till att minska erosionen dvs att matjorden försvinner ner i sandjorden genom att antingen ha en markduk eller ett lager med lerjord.

Alternativ 1: Markduk uppepå sandjorden förhindrar att flerårigt ogräs som kirskål och tistlar som finns i jorden att växa upp och minskar erosionen. Däremot förhindrar markduken även att gräsrötterna från att växa ner i marken. Därför är det viktigt att det tillförs 20-30 cm med jord uppepå markduken varav ca 10 cm matjord.

Alternativ 2: Om du har möjlighet och inte större problem med ogräs på tomten rekommenderar vi att lägga ett lager med fuktighetshållande lerjord. Det positiva med lerjorden är att gräsrötterna kan växa i leran och det behövs endast 10-20 cm med matjord uppepå.

Lerjord

Lerjord är generellt ett bra underlag på tomten. Om du har vatten stående på tomten efter regn är lerjorden för kompakt. Då ska du luckra upp den genom att fräsa ner ca 5 cm sand i lerjorden. Fräs ca 5-10 cm ner i lerjorden. Lägg ca 5-10 cm med matjord uppepå en lerjord.

Stenigt underlag 

Stenigt underlag kan vara alltifrån en stenig grusås, nysprängd tomt eller liknande. Stora sten och grus är inte fuktighetshållande och all jord har en tendens att försvinna ner mellan stenarna med åren (erosion). Därför är det bra att antingen använda markduk eller ett lager med lera för att minska erosionen.

Alternativ 1: Genom att lägga ett lager på lerjord, ca 5 cm eller mer, förhindrar du erosionen. Dessutom är lerjorden extra fuktighetshållande vilket ger en mer lättskött gräsmatta. Uppepå lerjorden bör det finnas ca 20 cm med jord varav ca 10 cm bör vara matjord.
Alternativ 2: En markduk förhindrar också erosionen. En markduk förhindrar även ogräs att växa upp nerifrån men även rötter från att växa neråt, därför är det viktigt att det är minst 20- 30 cm med jord ovanpå en markduk. Ett enkelt sätt att dryga ut budgeten är att använda 5-10 cm med fyllnadsmassor och därefter ca 10-20 cm med matjord.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor är kanske det vanligaste att man har på tomten. Fyllnadsmassor är en blandning av jord, sand, grus, sten, rötter och annat organiskt material. Ibland finns allting med i fyllnadsmassan och ibland bara jord och 1-2 tidigare nämnda material.

Ovanpå fyllnadsmassor bör det finnas 5-10 cm med matjord. Ingen markduk behövs om du inte har problem med flerårigt ogräs såsom tistlar, kirskål och liknande. Tänk på att lägga minst 20 cm med jord uppepå markduken. Markduken även förhindrar gräsrötterna från att växa neråt i marken.

Underlaget

Startbild-underlagOm du önskar en lättskött gräsmatta ska du satsa på ett bra underlag. Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Hur mycket jord du behöver lägga på tomten beror på vad som finns på ytan till att börja med. Kanske har du en grovplanerad tomt eller en befintlig gräsmatta  där du ska rulla ut den nya.

Tillvägagångssätt

Nedanstående rekommendationer är anpassade för ”normala” förutsättningar, om du känner dig osäker är du välkommen att höra av dig till oss.

1. Börja med att ta bort kvistar, rötter, sten och ogräs från jorden och jämna till ytan. Hård lerjord kan luckras upp genom att sand fräses ned i jorden (storlek 0,8). Om du har problem med dränering gör du ordning det i detta steg. Exempelvis genom att fräsa ner sand 5-10 cm ner i jorden.

2. Ovanpå befintlig jord rekommenderas minst 5 – 10 cm bra matjord, eventuellt blandat med sand. Se till att ytan lutar bort från byggnader. Om du har gödslat jorden får inte gödningen ligga kvar ovanpå jorden eftersom den då kan bränna sönder rötterna på den nyanlagda gräsmattan. Antingen vänder du ner gödningen 5-10 cm ner i jorden eller vattnar ner gödningen i jorden.

3. Packa/välta jorden tills ytan är stadig. Finjustera ytan med en kratta.

4. För finjustering kan mosand (sandlådesand), som är lättare att jämna till än matjord, kan användas överst (max 1 – 3 cm). Gräsrötterna söker sig även snabbare nedåt i sand. Om gräsmattan ska tåla mycket slitage är en tunt lager med mosand bra, då klarar gräsmattan lite spring även om det har regnat. OBS! Mosand är inte nödvändigt, det går att lägga färdigt gräs direkt på jordbädden.

OBS! Lägg aldrig färdig gräsmatta direkt på växtbädd (ex redan existerande gräsmatta eller bädd med ogräs). Stora delar eller hela delen av den nylagda gräsmattan kommer då att dö.

Vid ”gammal” befintlig gräsmatta

Det finns två metoder för anläggning av en ny gräsmatta om det redan finns en sedan tidigare:

Alternativ 1: Skala av eller fräs upp befintlig gräsmatta. Mindre ytor gräsmattor kan grävas upp med en spade, större kan fräsas eller skalas av med en lastmaskin eller annan utrustning. Bearbeta sedan marken enligt anvisningarna ovan.

Alternativ 2: Rotklipp gräsmattan, dvs. klipp gräsmattan så nära rötterna som möjligt. Följ därefter anvisningarna ovan och lägg på minst 15 cm med matjord ovanpå gräsmattan.

Vilken jord ska jag tillföra tomten?

Vi rekommenderar matjord. Något som är likvärdigt matjord är exempelvis gräsmattejord, anläggningsjord och toppdressjord. Vi rekommenderar matjord för att den är fuktighetshållande och det ger en lättskött gräsmatta. Minst 5 cm med ny jord ska tillföras tomten, gärna mer. Och all jord ska vältas/packas!

Om du har en grovplanerad tomt ska jorden vila över en vinter med tjäle för att minska sättningarna.

Vid grovplanerad tomt

Bilden ovan visar några schematiska exempel på olika tomter. På alla exempel visas ett lager på ca 5-20 cm matjord (mörkbrunt) och 1-2 cm mosand (beige).  Mosanden är valfri och alltså inget nödvändigt, däremot är det lätt att få en jämn och slät yta med mosand (beige).

”Grönt” = gräs,
”ljusbeige” = mosand
”brunsvart” = matjord (mullrik jord)
”ljusgrått” = lerjord,
”vitt” = markduk,
”stenar” = olika typer av steniga underlag
”jord med stenar” = fyllnadsmassor.

Sandjord

Sandjord är väldigt dränerande och oavsett hur mycket vatten som tillförs är marken alltid torr (med undantag för mosand). På en sandjord är det därför extra viktigt att tillföra fuktighetshållande och näringsrik matjord. Satsa på bra kvalité på matjorden och se gärna till att minska erosionen dvs att matjorden försvinner ner i sandjorden genom att antingen ha en markduk eller ett lager med lerjord.

Alternativ 1: Markduk uppepå sandjorden förhindrar att flerårigt ogräs som kirskål och tistlar som finns i jorden att växa upp och minskar erosionen. Däremot förhindrar markduken även att gräsrötterna från att växa ner i marken. Därför är det viktigt att det tillförs 20-30 cm med jord uppepå markduken varav ca 10 cm matjord.

Alternativ 2: Om du har möjlighet och inte större problem med ogräs på tomten rekommenderar vi att lägga ett lager med fuktighetshållande lerjord. Det positiva med lerjorden är att gräsrötterna kan växa i leran och det behövs endast 10-20 cm med matjord uppepå.

Lerjord

Lerjord är generellt ett bra underlag på tomten. Om du har vatten stående på tomten efter regn är lerjorden för kompakt. Då ska du luckra upp den genom att fräsa ner ca 5 cm sand i lerjorden. Fräs ca 5-10 cm ner i lerjorden. Lägg ca 5-10 cm med matjord uppepå en lerjord.

Stenigt underlag 

Stenigt underlag kan vara alltifrån en stenig grusås, nysprängd tomt eller liknande. Stora sten och grus är inte fuktighetshållande och all jord har en tendens att försvinna ner mellan stenarna med åren (erosion). Därför är det bra att antingen använda markduk eller ett lager med lera för att minska erosionen.

Alternativ 1: Genom att lägga ett lager på lerjord, ca 5 cm eller mer, förhindrar du erosionen. Dessutom är lerjorden extra fuktighetshållande vilket ger en mer lättskött gräsmatta. Uppepå lerjorden bör det finnas ca 20 cm med jord varav ca 10 cm bör vara matjord.
Alternativ 2: En markduk förhindrar också erosionen. En markduk förhindrar även ogräs att växa upp nerifrån men även rötter från att växa neråt, därför är det viktigt att det är minst 20- 30 cm med jord ovanpå en markduk. Ett enkelt sätt att dryga ut budgeten är att använda 5-10 cm med fyllnadsmassor och därefter ca 10-20 cm med matjord.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor är kanske det vanligaste att man har på tomten. Fyllnadsmassor är en blandning av jord, sand, grus, sten, rötter och annat organiskt material. Ibland finns allting med i fyllnadsmassan och ibland bara jord och 1-2 tidigare nämnda material.

Ovanpå fyllnadsmassor bör det finnas 5-10 cm med matjord. Ingen markduk behövs om du inte har problem med flerårigt ogräs såsom tistlar, kirskål och liknande. Tänk på att lägga minst 20 cm med jord uppepå markduken. Markduken även förhindrar gräsrötterna från att växa neråt i marken.

Underlaget

Startbild-underlagOm du önskar en lättskött gräsmatta ska du satsa på ett bra underlag. Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Hur mycket jord du behöver lägga på tomten beror på vad som finns på ytan till att börja med. Kanske har du en grovplanerad tomt eller en befintlig gräsmatta  där du ska rulla ut den nya.

Tillvägagångssätt

Nedanstående rekommendationer är anpassade för ”normala” förutsättningar, om du känner dig osäker är du välkommen att höra av dig till oss.

1. Börja med att ta bort kvistar, rötter, sten och ogräs från jorden och jämna till ytan. Hård lerjord kan luckras upp genom att sand fräses ned i jorden (storlek 0,8). Om du har problem med dränering gör du ordning det i detta steg. Exempelvis genom att fräsa ner sand 5-10 cm ner i jorden.

2. Ovanpå befintlig jord rekommenderas minst 5 – 10 cm bra matjord, eventuellt blandat med sand. Se till att ytan lutar bort från byggnader. Om du har gödslat jorden får inte gödningen ligga kvar ovanpå jorden eftersom den då kan bränna sönder rötterna på den nyanlagda gräsmattan. Antingen vänder du ner gödningen 5-10 cm ner i jorden eller vattnar ner gödningen i jorden.

3. Packa/välta jorden tills ytan är stadig. Finjustera ytan med en kratta.

4. För finjustering kan mosand (sandlådesand), som är lättare att jämna till än matjord, kan användas överst (max 1 – 3 cm). Gräsrötterna söker sig även snabbare nedåt i sand. Om gräsmattan ska tåla mycket slitage är en tunt lager med mosand bra, då klarar gräsmattan lite spring även om det har regnat. OBS! Mosand är inte nödvändigt, det går att lägga färdigt gräs direkt på jordbädden.

OBS! Lägg aldrig färdig gräsmatta direkt på växtbädd (ex redan existerande gräsmatta eller bädd med ogräs). Stora delar eller hela delen av den nylagda gräsmattan kommer då att dö.

Vid ”gammal” befintlig gräsmatta

Det finns två metoder för anläggning av en ny gräsmatta om det redan finns en sedan tidigare:

Alternativ 1: Skala av eller fräs upp befintlig gräsmatta. Mindre ytor gräsmattor kan grävas upp med en spade, större kan fräsas eller skalas av med en lastmaskin eller annan utrustning. Bearbeta sedan marken enligt anvisningarna ovan.

Alternativ 2: Rotklipp gräsmattan, dvs. klipp gräsmattan så nära rötterna som möjligt. Följ därefter anvisningarna ovan och lägg på minst 15 cm med matjord ovanpå gräsmattan.

Vilken jord ska jag tillföra tomten?

Vi rekommenderar matjord. Något som är likvärdigt matjord är exempelvis gräsmattejord, anläggningsjord och toppdressjord. Vi rekommenderar matjord för att den är fuktighetshållande och det ger en lättskött gräsmatta. Minst 5 cm med ny jord ska tillföras tomten, gärna mer. Och all jord ska vältas/packas!

Om du har en grovplanerad tomt ska jorden vila över en vinter med tjäle för att minska sättningarna.

Vid grovplanerad tomt

Bilden ovan visar några schematiska exempel på olika tomter. På alla exempel visas ett lager på ca 5-20 cm matjord (mörkbrunt) och 1-2 cm mosand (beige).  Mosanden är valfri och alltså inget nödvändigt, däremot är det lätt att få en jämn och slät yta med mosand (beige).

”Grönt” = gräs,
”ljusbeige” = mosand
”brunsvart” = matjord (mullrik jord)
”ljusgrått” = lerjord,
”vitt” = markduk,
”stenar” = olika typer av steniga underlag
”jord med stenar” = fyllnadsmassor.

Sandjord

Sandjord är väldigt dränerande och oavsett hur mycket vatten som tillförs är marken alltid torr (med undantag för mosand). På en sandjord är det därför extra viktigt att tillföra fuktighetshållande och näringsrik matjord. Satsa på bra kvalité på matjorden och se gärna till att minska erosionen dvs att matjorden försvinner ner i sandjorden genom att antingen ha en markduk eller ett lager med lerjord.

Alternativ 1: Markduk uppepå sandjorden förhindrar att flerårigt ogräs som kirskål och tistlar som finns i jorden att växa upp och minskar erosionen. Däremot förhindrar markduken även att gräsrötterna från att växa ner i marken. Därför är det viktigt att det tillförs 20-30 cm med jord uppepå markduken varav ca 10 cm matjord.

Alternativ 2: Om du har möjlighet och inte större problem med ogräs på tomten rekommenderar vi att lägga ett lager med fuktighetshållande lerjord. Det positiva med lerjorden är att gräsrötterna kan växa i leran och det behövs endast 10-20 cm med matjord uppepå.

Lerjord

Lerjord är generellt ett bra underlag på tomten. Om du har vatten stående på tomten efter regn är lerjorden för kompakt. Då ska du luckra upp den genom att fräsa ner ca 5 cm sand i lerjorden. Fräs ca 5-10 cm ner i lerjorden. Lägg ca 5-10 cm med matjord uppepå en lerjord.

Stenigt underlag 

Stenigt underlag kan vara alltifrån en stenig grusås, nysprängd tomt eller liknande. Stora sten och grus är inte fuktighetshållande och all jord har en tendens att försvinna ner mellan stenarna med åren (erosion). Därför är det bra att antingen använda markduk eller ett lager med lera för att minska erosionen.

Alternativ 1: Genom att lägga ett lager på lerjord, ca 5 cm eller mer, förhindrar du erosionen. Dessutom är lerjorden extra fuktighetshållande vilket ger en mer lättskött gräsmatta. Uppepå lerjorden bör det finnas ca 20 cm med jord varav ca 10 cm bör vara matjord.
Alternativ 2: En markduk förhindrar också erosionen. En markduk förhindrar även ogräs att växa upp nerifrån men även rötter från att växa neråt, därför är det viktigt att det är minst 20- 30 cm med jord ovanpå en markduk. Ett enkelt sätt att dryga ut budgeten är att använda 5-10 cm med fyllnadsmassor och därefter ca 10-20 cm med matjord.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor är kanske det vanligaste att man har på tomten. Fyllnadsmassor är en blandning av jord, sand, grus, sten, rötter och annat organiskt material. Ibland finns allting med i fyllnadsmassan och ibland bara jord och 1-2 tidigare nämnda material.

Ovanpå fyllnadsmassor bör det finnas 5-10 cm med matjord. Ingen markduk behövs om du inte har problem med flerårigt ogräs såsom tistlar, kirskål och liknande. Tänk på att lägga minst 20 cm med jord uppepå markduken. Markduken även förhindrar gräsrötterna från att växa neråt i marken.

Klippning

Allmänna klippråd

En gräsmatta ska klippas regelbundet under säsongen. När gräset växer som mest ska gräsmattan klippas 3-4 gånger per vecka. Att klippa en gräsmatta 1 gång i veckan är alltså inte tillräckligt under växtsäsongen!

Vi rekommenderar att gräsmatta bör ha en klipphöjd på 34 – 45 mm. Alltför låg klipphöjd kan resultera i onaturlig uppkomst av ogräs, sämre slitageförmåga, samt att grässorten ängsgröe (som står får slitstyrkan i gräsfröblandningar) riskerar att dö ut. Vissa grässorter tål lägre klipphöjd, exempelvis green-blandningar brukar tåla låg klipphöjd.

Klipp ej vid torka!

Vid perioder av torka bör inte en gräsmatta klippas (om den inte vattnas varje dag). Det gröna strået fungerar då som vattenreservoar för roten och skyddar gräsplantan från uttorkning. En god regel är att om gräsmattan växer och är frodig kan den klippas regelbundet, är gräsmattan gul pga torka bör man undvika klippning.

När ska man klippa en färdig gräsmatta på rulle?

Om du nyligen har lagt rullgräs kan första klippningen ske efter ca två veckor. Klipparen ska vara inställd på högsta klipphöjd; maximalt får en tredjedel av stråets längd klippas bort. Gräsklippare med uppsamlare rekommenderas annars måste gräsklippet tas bort från gräsmattan. Annars kan klippet kväva gräsmattan! Efter ca 3 klippningar kan gräsklippet ligga kvar (om det inte är mycket klipp). De första klippningarna ska ske med en vanlig gräsklippare (ej robotgräsklippare).

Gräsklippare

Vi rekommenderar motordriven gräsklippare

Det finns en uppsjö av gräsklippare som uppfyller sin funktion, det nästan svårt att hitta en “dålig”. Vi rekommenderar att ha en motordriven gräsklippare dvs ej handjagare. Det är svårt och jobbigt att klippa en tät och fin gräsmatta med en handjagare. Motordrivna gräsklippare är antingen bensin-, sladd- eller batteridrivna. Det brukar vara olika från person till person vilket man föredrar. En del finner bensindrivan pålitliga och robusta, andra uppskattar att sladdrivna ofta är mer tystgående och har samtidigt bra räckvidd. Medan andra tycker att batteridrivna är tysta, lätta och utan sladd. Välj en modell som du är bekväm med och som du faktiskt kommer att använda!

Multiklipp eller uppsamlare?

Multiklipp eller uppsamlare är en fråga som ständigt diskuteras. Generellt är multiklipp bra så länge du inte har ogräsproblem i gräsmattan. Klippet finfördelas omvandlas till näring när det förmultnar, även ev. ogräs finfördelas. En uppsamlare är alltså att rekommendera om du har ogräs i gräsmattan och inte vill att det sprids. En uppsamlare kan även vara bra om du hellre klipper sällan. Klipper du sällan brukar det också bli mycket klipp och för mycket klipp kan kväva gräsmattan inunder.

Robotgräsklippare

Robotgräsklippare är ett bra alternativ för dig som inte vill tänka på gräsklippning. Välj en robotgräsklippare som har fått bra betyg i tester. Tänk på att en robotgräsklippare också kan gå sönder (oftast är det elektroniken som strular) och att det därför kan vara klokt att kolla så att det finns service lättillgängligt, både 1 och 2 säsonger framåt. Första gången en robotgräsklippare släpps ut på gräsytan kan gräsmattan komma att se gul och vissen. Gödsla en omgång och vattna om det är varmt ute 1 gång per dag tills gräsmattan är grön igen. Det brukar ta ca 1-2 veckor. Klipp inte med robotgräsklippare vid torkperiod!

Vässa knivarna!

Ingen gräsklippare kan klippa med dåliga knivar (eller rakblad). Tänk på att vässa knivarna (eller byta rakbladen) regelbundet . Minst 2-3 gånger per säsong bör knivarna vässas, annars blir topparna på grässtråna gula.

Klippning

Allmänna klippråd

En gräsmatta ska klippas regelbundet under säsongen. När gräset växer som mest ska gräsmattan klippas 3-4 gånger per vecka. Att klippa en gräsmatta 1 gång i veckan är alltså inte tillräckligt under växtsäsongen!

Vi rekommenderar att gräsmatta bör ha en klipphöjd på 34 – 45 mm. Alltför låg klipphöjd kan resultera i onaturlig uppkomst av ogräs, sämre slitageförmåga, samt att grässorten ängsgröe (som står får slitstyrkan i gräsfröblandningar) riskerar att dö ut. Vissa grässorter tål lägre klipphöjd, exempelvis green-blandningar brukar tåla låg klipphöjd.

Klipp ej vid torka!

Vid perioder av torka bör inte en gräsmatta klippas (om den inte vattnas varje dag). Det gröna strået fungerar då som vattenreservoar för roten och skyddar gräsplantan från uttorkning. En god regel är att om gräsmattan växer och är frodig kan den klippas regelbundet, är gräsmattan gul pga torka bör man undvika klippning.

När ska man klippa en färdig gräsmatta på rulle?

Om du nyligen har lagt rullgräs kan första klippningen ske efter ca två veckor. Klipparen ska vara inställd på högsta klipphöjd; maximalt får en tredjedel av stråets längd klippas bort. Gräsklippare med uppsamlare rekommenderas annars måste gräsklippet tas bort från gräsmattan. Annars kan klippet kväva gräsmattan! Efter ca 3 klippningar kan gräsklippet ligga kvar (om det inte är mycket klipp). De första klippningarna ska ske med en vanlig gräsklippare (ej robotgräsklippare).

Gräsklippare

Vi rekommenderar motordriven gräsklippare

Det finns en uppsjö av gräsklippare som uppfyller sin funktion, det nästan svårt att hitta en “dålig”. Vi rekommenderar att ha en motordriven gräsklippare dvs ej handjagare. Det är svårt och jobbigt att klippa en tät och fin gräsmatta med en handjagare. Motordrivna gräsklippare är antingen bensin-, sladd- eller batteridrivna. Det brukar vara olika från person till person vilket man föredrar. En del finner bensindrivan pålitliga och robusta, andra uppskattar att sladdrivna ofta är mer tystgående och har samtidigt bra räckvidd. Medan andra tycker att batteridrivna är tysta, lätta och utan sladd. Välj en modell som du är bekväm med och som du faktiskt kommer att använda!

Multiklipp eller uppsamlare?

Multiklipp eller uppsamlare är en fråga som ständigt diskuteras. Generellt är multiklipp bra så länge du inte har ogräsproblem i gräsmattan. Klippet finfördelas omvandlas till näring när det förmultnar, även ev. ogräs finfördelas. En uppsamlare är alltså att rekommendera om du har ogräs i gräsmattan och inte vill att det sprids. En uppsamlare kan även vara bra om du hellre klipper sällan. Klipper du sällan brukar det också bli mycket klipp och för mycket klipp kan kväva gräsmattan inunder.

Robotgräsklippare

Robotgräsklippare är ett bra alternativ för dig som inte vill tänka på gräsklippning. Välj en robotgräsklippare som har fått bra betyg i tester. Tänk på att en robotgräsklippare också kan gå sönder (oftast är det elektroniken som strular) och att det därför kan vara klokt att kolla så att det finns service lättillgängligt, både 1 och 2 säsonger framåt. Första gången en robotgräsklippare släpps ut på gräsytan kan gräsmattan komma att se gul och vissen. Gödsla en omgång och vattna om det är varmt ute 1 gång per dag tills gräsmattan är grön igen. Det brukar ta ca 1-2 veckor. Klipp inte med robotgräsklippare vid torkperiod!

Vässa knivarna!

Ingen gräsklippare kan klippa med dåliga knivar (eller rakblad). Tänk på att vässa knivarna (eller byta rakbladen) regelbundet . Minst 2-3 gånger per säsong bör knivarna vässas, annars blir topparna på grässtråna gula.

Har har du ett smart formulär du kan använda om du vill ha en offert på ditt gräsmattejobb. Tänk på att det kan gälla både anläggning och/eller skötsel.