Markanläggning & stensättning

Det handlar om många olika delar – planering, tekniska lösningar, beräkningar (avrinning, belastning, annan påverkan, tidigare byggnationer, avlopp etc etc) och förstås om att gräva, forsla bort, stensätta, stenläggning och förstås komplettera med snickerier kanske eller planteringar, bevattningssystem, belysning, färdigställning och städning och kanske en del av er även vill se framtida skötsel, kompletteringar osv.

– Vi löser det!

Ring oss: 018-13 99 50

Markanläggning schakt avlopp – Anlita Hallbloms för markarbeten i Uppsala

Från gropig mark till snygg, färdig park

Tjänster inom
Markanläggning och stensättning

Exempel på uppdrag…