Om Trädgårdsanläggare Hallblom AB

Stabilt företagande

Företaget startades 1949 av Anders Hallblom och köptes senare av Ivan Persson. Ivans bror Kenneth var tidigt med och tog senare över företaget.
Efter generationsskifte år 2009 drivs Trädgårdsanläggare Hallbloms numera av Kenneths dotter Malin Persson.

År 2019 är vi ca 120 medarbetare, både anställda och inhyrda egenföretagare.
Vi är sedan 2017 miljö- och kvalitetscertifierade enligt FR2000:2017 vilken är likvärdig med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Idag arbetar vi i ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. För mer information: www.fr2000.se/ledningssystem

alla på GC

Malin

Bred kompetens

Vi på Trädgårdsanläggare Hallbloms har stor yrkeskunskap och lång erfarenhet inom vårt arbetsfält. Vi utför alla typer av markarbeten och stensättningar samt parkanläggningar och parkskötsel. Förutom anläggningsuppdrag utför vi även smide och snickeri.

I projekteringsfasen anstränger vi oss att utveckla kreativitet och funktionalitet och att skapa originella miljöer.

Vår samlade kompetens samt medlemskapet i Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF) borgar för kvalitet och leveranssäkerhet.

Vi håller det vi lovar!

Hälsningar Malin Persson, ägare och VD