Proffs på utemiljö

Våra tjänster

Vi arbetar med allt mellan markanläggning och projektering/design till skötsel och anläggning av t.ex. lekplatser. Vårt team av experter har lång erfarenhet inom sitt område och hjälper dig genom hela processen oavsett projektets storlek. Läs mer om vilka tjänster vi kan erbjuda under varje kategori. Du kan givetvis även ringa oss om du har frågor eller behöver konsultation så hjälper vi dig att komma igång!

Markanläggning & stensättning

Snickeri & smide

Parkanläggning & parkskötsel

Vi håller vad vi lovar

Stabilt företagande

Företaget startades 1949 av Anders Hallblom och köptes senare av Ivan Persson. Ivans bror Kenneth var tidigt med och tog senare över företaget. Efter generationsskifte år 2009 drivs Trädgårdsanläggare Hallbloms numera av Kenneths dotter Malin Persson.

Vi är sedan 2017 miljö- och kvalitetscertifierade enligt FR2000:2017 vilken är likvärdig med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. År 2019 är vi ca 120 medarbetare, både anställda och inhyrda egenföretagare och blir framröstade som årets företagare. Idag arbetar vi i ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Vårt DNA är att hela tiden förbättra våra kunskaper, göra bättre jobb åt fler och mer nöjda kunder – jobb utförda av medarbetare som känner stolthet, tillhörighet och trygghet.