Projektbeskrivning

Något vi gör åt Kommuner, företag och bostadsrättsföreningar:

Detta är vatten och avlopp

OFFERT på ny dränering? – Klicka HÄR!

Vatten och avlopp mm

Kontaktperson:

Vill du ha kontakt med en medarbetare som har kompetens inom området, slå en signal till 018-139950 så kopplar dom dig rätt.

Typ av arbete:

  •  Konsultation och val av reningsverk och infiltration

  • Schaktning och montering av reningsverk/infiltration.

  • Schaktning och montering av fett- och oljeavskiljare.

  • Provtagning och tömning av avloppsanläggningar.

TILLBAKA