Något vi gör åt Kommuner, företag och bostadsrättsföreningar:

Detta är vatten och avlopp

Vatten och avlopp mm

Kontaktperson:

Vill du ha kontakt med en medarbetare som har kompetens inom området, slå en signal till 018-139950 så kopplar dom dig rätt.

Typ av arbete:

Hallbloms arbetar med schaktning och montering av olika ledningar och rör. Vi anlägger
brunnar och dagvattenledningar samt koppla på dessa på det befintliga dagvattennätet.

Vi kan även hjälpa dig med:

  • Avloppsanläggningar
  • Dagvattenledningar
  • Fett- och oljeavskiljare
  • Reningsverk
  • Infiltrationsanläggningar.

Kontakta oss på Hallbloms för en konsultation kring vatten och avlopp. Vi hjälper dig
med schaktning och installation av ledningar och anläggningar.