Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

  • Arbete kring akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Uppdragsgivare:

Region Uppsala

Typ av arbete:

  • Markarbete inför byggnation av hus för oxygentank.
  • Grundläggning inklusive schaktning och installation av kulvert för gasledning.
  • Grävning och dragning av rör för dag- och spillvatten.
  • Platt- och stenläggning samt asfaltering.