Något vi gör för Kommuner, företag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner:

Detta är Träd- & buskbeskärning

  • Medarbetare på Hallbloms utför aboristarbete uppe i träd

Arboristarbete

Kontaktperson:

Vill du ha kontakt med en medarbetare som har kompetens inom området, slå en signal till 018-139950 så kopplar dom dig rätt.

Typ av arbete:

Vår arborist utför besiktning och trädvårdsplan av befintliga träd. Han utför även sektionsfällningar och beskärningar av träd som står illa till utan att skada närliggande hus och mark.

Vi utför beskärningar för att hålla träd friska och fina tex genom att framhäva växtens form eller att glesa ut kronan får överflödiga grenar.

Vi utför även gallring och röjning av buskpartier. Gallring utför ofta för att ta bort grova gamla delar av en buske och röjning kan utföras för att föryngringsbeskära busken, alltså att ge den en nystarta.

Beskärning och borttagande av träd och buskar omfattas av RUT-avdrag.

Kontakta oss för att få hjälp med beskärning och fällning.