Projektbeskrivning

Något vi gör för Kommuner, företag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner:

Detta är Träd- & buskbeskärning

  • Medarbetare på Hallbloms utför aboristarbete uppe i träd

Arboristarbete

Kontaktperson:

Vill du ha kontakt med en medarbetare som har kompetens inom området, slå en signal till 018-139950 så kopplar dom dig rätt.

Typ av arbete:

  • Besiktningar och trädvårdsplaner.

  • Sektionsfällning, säkerhetsbeskärning och urglesning av träd nära bebyggelse.

  • Beskärning och kronrensning av fruktträd samt borttagning av döda, skadade och felväxande grenar.

  • Klippning och tuktning av häckar.

Från och med 2016 omfattas beskärning och borttagande av träd och buskar av RUT-avdrag.

KLÄTTRA TILLBAKA
LADDA HEM PDF