Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

  • Markarbete vid Årsta Gräslöken Uppsala

Årsta Gräslöken – Uppsala

Uppdragsgivare:

HSB 53, Brf Gräslöken.

Typ av arbete:

  • Renovering av VA-anläggningar och rördragningar.
  • Kulvertschakt
  • Finplanering av extern miljö för 832 lägenheter.