Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

  • Markanläggning på Årsta Kamomillen

Kamomillen – Uppsala

Uppdragsgivare:

HSB 53, Brf Gräslöken.

Typ av arbete:

  • Renovering av VA-anläggningar och rördragningar.
  • Projektering, schakt och renovering för värmekulvert, spill och dagvatten, 2000 meter.
  • Projektering och finplanering av utemiljö för 832 lägenheter.
  • Markplanering och anläggning av gräsmattor.
  • Plantering av buskar, häckar samt perenner.
  • Snickeri, smide och byggnation av grillplats och lekplats.