Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

Bäcklösaskolan, Uppsala

Uppdragsgivare:

Skolfastigheter, Uppsala kommun

Typ av arbete:

  • Markarbete och stensättning.
  • Snickeriarbete av scen och läktare.
  • Montering av lekplatsutrustning och läggning av gummiasfalt.
  • Leverans och plantering av växter.