Vi hjälper dig bekämpa invasiva växter

Detta är bekämpning av invasiva växter

Bekämpning av invasiva växter

Kontaktperson:

Vill du ha kontakt med en medarbetare som har kompetens inom området, slå en signal till 018-139950 så kopplar dom dig rätt, eller använd formuläret via knappen här ovanför.

Typ av arbete:

Misstänker du att din trädgård har drabbats av parkslide eller jätteloka?
Parkslide är en invasiv art vars rötter är aggressiva och kan orsakat problem hos husgrunder och ledningar i marken.
Jätteloka är en växt som kan orsaka brännblåsor om dess saft kommer i kontakt med hud. Den är även med på EU:s
förteckning över invasiva arter vilket gör att du som markägare bär ansvar för att växten bekämpas.
Hanteringen av växterna är väldigt viktig för att motverka spridning.
Kontakta oss för en konsultation så hjälper vi er att ta fram en bekämpningsplan samt utför bekämpningen.