Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

Björkallén, Uppsala

Uppdragsgivare:

Besqab (Brf Björkallén).

Typ av arbete:

  • Skogsavverkning, sprängning, schakt, grundläggning, rörläggning och asfaltering.
  • Läggning av kantsten och markplattor.
  • Snickeri av altaner.
  • Anläggning av planteringsytor samt plantering och läggning av gräs- och ängsmatta.