Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

Cykelhus – Husbyborg

Uppdragsgivare:

GE Healthcare

Typ av arbete:

Projektet bestod av snickerier av 2 cykelhus med plåttak.

Hallbloms ritade även upp förslag på cykelhuset åt beställaren.