Något vi utför till Kommuner och bostadsrättsföreningar:

Detta är Lekplatsbesiktning

Lekplatsbesiktning

Kontaktperson:

Malin Persson, VD, 070-342 22 40

BRT Lekparksbesiktningar (certifikat CPL 045:10, utfädat av Sereno Certifiering AB)

Typ av arbete:

Vi utför kontroll och besiktningar av lekplatser:

  • Rutinmässig visuell kontroll, beroende på slitage och användning.
  • Månads- eller kvartalsvis funktionskontroll av stabilitet och slitage.
  • Årlig säkerhetsbesiktning mot relevanta krav i europeiska standarden, SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Ska utföras av en person med erforderlig kompetens. Fastighetsägare ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls. (Plan och bygglagen, PBL)

De gemensamma europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag (SS-EN 1176 och SS-EN 1177) innehåller minimikrav för säkerhet.