Något vi utför till Kommuner och bostadsrättsföreningar:

Detta är Lekplatser och lekutrustning

 • Uppdrag utfört av Hallbloms – Klätterställning framför Ulleråkers modulförskola
 • Markanläggning i Solvallsparken

Lekplatser och lekutrustning

Kontaktperson:

Vill du ha kontakt med en medarbetare som har kompetens inom området, slå en signal till 018-139950 så kopplar dom dig rätt.

Typ av arbete:

 • Projektering, design/idé till nya lek- och samlingsplatser
 • Markanläggning av lekplatser. 
 • Finplanering av lekplatser.
 • Anläggning av rabatter och gräsmattor samt plantering av träd, buskar och perenner.
 • Montering av lekplatsutrustning och konstgräs.
 • Snickerier och smidesarbeten då det behövs.

Vi ser även till att det görs kontroller och besiktningar av lekplatser (här jobbar vi med utomstående resurser, då vi själva ofta står som producent av lekplatser och vi ser det som viktigt att dessa kontrolleras av tredje part. Det handlar bl a om:

 • Rutinmässig visuell kontroll, beroende på slitage och användning.
 • Månads- eller kvartalsvis funktionskontroll av stabilitet och slitage.
 • Årlig säkerhetsbesiktning mot relevanta krav i europeiska standarden, SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Ska utföras av en person med erforderlig kompetens.