Något vi utför till Kommuner och bostadsrättsföreningar:

Detta är Projektering & arkitektur

  • Medarbetare på Hallbloms arbetar med projektering & arkitektur

Projektering & Arkitektur

Kontaktperson:

Vill du ha kontakt med en medarbetare som har kompetens inom området, slå en signal till 018-139950 så kopplar dom dig rätt.

Typ av arbete:

  • Design/idé till nya uteområden innehållande:
  • Rabatter och gräsmattor samt träd, buskar och perenner. Stensättning, underarbeten, dräneringar, tillfarter/vägar osv
  • En del i projekteringen är även planeringen av markarbetet med finplanering, planering av eventuella snickerier och smidesarbeten

När projekteringen är klar är det bara att sätta en tidsplan och bemanna! Vi kan hjälpa till!