Något vi gör åt Kommuner, företag och bostadsrättsföreningar:

Detta är schakter och transporter

Schakt och transport

Kontaktperson:

Vill du ha kontakt med en medarbetare som har kompetens inom området, slå en signal till 018-139950 så kopplar dom dig rätt.

Typ av arbete:

Hallbloms schaktar inför rörledning, kulvertarbeten och andra typer av markanläggningar. Självklart
hjälper vi även till med bortforsling av markmassor och transport av makadam samt annat material
som virke och byggmaterial till projektet.

Vi har egna lastbilar och kranbil som lossar och lastar material inför och efter transporten.