Något vi gör åt Kommuner, företag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner:

Detta är smidesarbeten

Smidesarbeten

Kontaktperson:

Vill du ha kontakt med en medarbetare som har kompetens inom området, slå en signal till 018-139950 så kopplar dom dig rätt.

Typ av arbete:

Vi utför smidesarbeten oftast i kombination med specialsnickeri och våra smeder utformar specialsmide i anslutning till olika planteringslösningar.  Staket och plank ingår ofta som avskärmning och skydd.