Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

  • Gränby konstgräsplan asfalt linjemålning fotbollsmål

Gränby Konstgräsplan

Uppdragsgivare:

Skolfastigheter

Typ av arbete:

I projektet dränerade och hårdgjorde vi ytan som
förberedelser för anläggning av fotbollplanen.
Vidare byggde hallbloms en fifagodkänd
konstgräsplan för 11-personers matcher.
Hallbloms projekterade gällande bygghandligar för
projektet.