Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

Hubben, Uppsala Science Park

Uppdragsgivare:

Vasakronan

Typ av arbete:

  • Markarbeten med dränering och installation av dag- och spillvattenledningar.
  • Stensättning och plattläggning samt asfaltering
  • Snickeri- och smidesarbeten.
  • Plantering av träd, buskar, häckar och ängsmatta.
  • Montering av utrustning t.ex. cykeltak och bänkar.