Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

Teatern, Uppsala

Uppdragsgivare:

Akademiska Hus.

Utförandetid:

Januari 2016–maj 2017

Typ av arbete:

  • Utökad parkering med nytt dagvattensystem.
  • Stenläggning och asfaltering.
  • Markanläggning med finplanering och plantering av växter.