Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

  • Kungliga Gustav Adolfs Akademin parkbänk smågatsten

KLOSTERGATAN – Kungliga Gustav Adolfs Akademin

Uppdragsgivare:

Kungl. Gustav Adolfs Akademin För Svensk Folkkultur

Utförandetid:

Hösten 2021

Typ av arbete:

Projektet bestod av stenläggning och kantstenssättning av Kungl. Gustav Adolfs Akademien
innergård. Hallbloms monterade även nya bänkar och krukor samt utförde snickerier och plantering av
avenbockshäck. I projektet stod Hallbloms för projektering och anläggning.
Vi har efter projektets färdigställande ansvar för skötsel och plantering av urnor på innegården.