Projektbeskrivning

Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

OFFERT på liknande uppdrag? Klicka HÄR!

Lekplatser och lekplatsutrustning

Uppdragsgivare:

Kommuner och bostadsrättsföreningar.

Typ av arbete:

Projektering, markanläggning och finplanering av lekplatser.
Anläggning av rabatter och gräsmattor samt plantering av träd, buskar och perenner. Montering av lekplatsutrustning och konstgräs.

TILLBAKA